Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

67 lines
5.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2011-01-04" type="newsletter">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE Nieuwsbrief - januari 2011</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>FSFE Nieuwsbrief - januari 2011</h1>
 9. <h2>Robots, voetbal, en educatie</h2>
 10. <p>Hun missie is om Vrije Software naar scholen en universiteiten te brengen. Hun nieuwe taak om informatie over de <a href="https://wiki.fsfe.org/Education#stakeholders">belanghebbenden</a> te verzamelen, en <a href="/about/printable/printable.html">op hun toegespitste pamfletten te maken</a>. En ik weet zeker wat de lievelingskleur is van de coördinators <a href="https://blogs.fsfe.org/riepernet/">Thomas Jensch</a> en <a href="https://blogs.fsfe.org/guido">Guido Arnold</a> is, namelijk: <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship</a> groen. Zo kennen we <a href="/freesoftware/education/education.html">ons educatieteam</a>.</p>
 11. <p>Kunnen robots daarmee helpen? Wij denken van wel. Ons educatieteam heeft een <a href="https://blogs.fsfe.org/guido/2010/12/freedroidz-workshop-with-tarent/">een eerste bijeenkomst gehad</a> om getraind te worden in het geven van programmeerworkshops waarbij freedroidz robots gebruikt worden. Ons doel is om leerlingen te leren programmeren, hen te laten zien dat het goed is om te delen en samen te werken en om Vrije Software aan hun leraren, ouders en politici uit te leggen.</p>
 12. <p>En voetbal? Vaste lezers kunnen zich wellicht herinneren dat Guido Arnold een kampioenschap houdt dat parallel loopt aan het EK voetbal in 2012. In plaats van voetbal is het gebruik van Vrije Software in de overheid de tak van sport. Elke keer als er een voetbalwedstrijd is, start Guido een Vrije Softwarewedstrijd tussen hen. Een groot deel hiervan heeft natuurlijk betrekking op het beleid ten aanzien van educatie. Lees <a href="https://blogs.fsfe.org/guido/category/euro2012/">Guido's blog</a> om er achter te komen waarom Rusland een goede kandidaat is om Europees kampioen te worden, en waarom we meer informatie nodig hebben over Oost-Europese landen.</p>
 13. <h2>Overheidsinstellingen - slakken of hazen?</h2>
 14. <p>Reeds 203 overheidsinstellingen hebben reclame voor onvrije PDF-lezers van hun website verwijderd. Met name de reacties van Kroatië, Rusland en Slovenië waren voortreffelijk. In Kroatië hebben op één na alle gerapporteerde instellingen hun reclame verwijderd. De helft van de instellingen in Rusland en Slovenië hebben FSFE's verzoek ingewilligd. Onder de overheidsinstellingen zijn ministeries, parlementen, justitie, lokale overheden en overige besturen.</p>
 15. <p>We zullen met onze <a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html"> PDFreaders campagne</a> door gaan de <a href="/activities/pdfreaders/buglist.html">gerapporteerde instellingen</a> in de gaten te houden. Je kan nog steeds je vrienden aanmoedigen <a href="/activities/pdfreaders/petition.html">om de bijbehorende petitie te tekenen</a>.</p>
 16. <h2>Verder</h2>
 17. <ul>
 18. <li>Dacht je dat je oude C64 traag was? Op het niveau van de Verenigde Naties werken zal je van gedachte doen veranderen. Karsten Gerloff heeft een artikel geschreven over FSFE's werk met de VN: <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=434">"WIPO CDIP/6: Moving the glacier"</a>.</li>
 19. <li>Open Standaarden in Europa: De Europese Commissie heeft een nieuwe versie van het European Interoperability Framework (EIF) gepubliceerd. We zijn bij de FSFE al lang <a href="/freesoftware/standards/eifv2.html">aan dit document aan het werk</a>. Lees <a href="/news/2010/news-20101216-01.html">ons persbericht</a> en een <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2010/12/17/assessing-the-new-european-interoperability-framework/"> artikel van Karsten dat het nieuwe EIF beoordeelt</a>. </li>
 20. <li>Huidige ontwikkelingen binnen Nokia, de transformerende kracht van Vrije Software en de potentiële gevaren van het gebruik van Vrije Software binnen grote organisaties. Dit zijn onderwerpen van het <a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=198">Fellowship interview met Alexander Kahl</a>: Fedora packager, Lisp-, JavaScript- en Perlprogrammeur, en actieve FSFE-vrijwilliger.</li>
 21. <li>Torsten Grote <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=698">gaf een radio-interview (in het Duits)</a> over de risico's van cloud computing en de kansen voor distributed Vrije Software en Björn Schiessle <a href="http://blog.schiessle.org/2010/12/19/a-new-toy-arrived/">schreef over hoe hij distributed software</a> thuis wil installeren.</li>
 22. </ul>
 23. <h2>Wordt actief: Help mee met het EK 2012</h2>
 24. <p>Help ons om informatie te verzamelen over het gebruik van Vrije Software binnen jouw overheid. Deze informatie helpt ons om de huidige situatie te evalueren en natuurlijk kunnen we zo bepalen welk land het Europees Kampioenschap voor Vrije Software in 2012 zal winnen. <a href="https://wiki.fsfe.org/Free_Software_usage_in_public_administration">Voeg voor 25 maart de informatie toe op onze website</a> en het zal de aankomende wedstrijden beïnvloeden. Voeg herhaaldelijk informatie toe en het zal Vrije Software-activisten over de hele wereld helpen.</p>
 25. <p>Happy GNU Year,<br/>
 26. <a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/">FSFE</a></p>
 27. <p>-- <br />
 28. <a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
 29. <a href="/news/news.rss">FSFE News</a><br />
 30. <a href="/events/events.rss">Upcoming FSFE Events</a><br />
 31. <a href="https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Fellowship Blog Aggregation</a><br />
 32. <a href="/contact/community.html">Free Software Discussions</a> </p>
 33. </body>
 34. <tags>
 35. <tag key="newsletter"/>
 36. </tags>
 37. <translator>Jelle Hermsen</translator>
 38. </html>
 39. <!--
 40. Local Variables: ***
 41. mode: xml ***
 42. End: ***
 43. -->