Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

345 lines
11 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-08-13" type="newsletter">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE Nieuwsbrief - juli 2009 </title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>FSFE Nieuwsbrief - juli 2009</h1>
 9. <p>
 10. Het was een drukke maand, maar slecht nieuws heeft er een
 11. donkere schaduw over geworpen. Richard Rothwell, een Fellow en
 12. een vooraanstaand en gerespecteerd pleiter voor Vrije Software
 13. in het onderwijs is overleden. Wij nemen even verder graag
 14. afscheid van hem.
 15. </p>
 16. <p>
 17. Belangrijke activiteiten van de afgelopen maand: onze Duitse
 18. afdeling ondersteunt het OpenRuhr initiatief, deelname aan een
 19. conferentie georganiseerd door WIPO, een leerzame
 20. Fellowshipvergadering in Berlijn, onze vertegenwoordiging op
 21. RMLL in Nantes en de publicatie van onze visie op de laatste
 22. ontwikkelingen in de EU-browserzaak.
 23. </p>
 24. <p align="right">
 25. <a href="mailto:poderi@fsfe.org">Giacomo Poderi</a>
 26. </p>
 27. <h3>Inhoudstafel</h3>
 28. <ol>
 29. <li>
 30. <a href="#1" name="TOC1">Een nieuwe wind waait door WIPO, maar
 31. oude gewoontes verdwijnen moeilijk</a></li>
 32. <li>
 33. <a href="#2" name="TOC2">Afscheid van Richard
 34. Rothwell</a></li>
 35. <li>
 36. <a href="#3" name="TOC3">De FSFE ondersteunt OpenRuhr</a></li>
 37. <li>
 38. <a href="#4" name="TOC4">Een FSFE-stand tijdens RMLL Nantes,
 39. Frankrijk, 07-11 juli</a></li>
 40. <li>
 41. <a href="#5" name="TOC5">Fellowshipvergadering in Berlijn, 9
 42. juli</a></li>
 43. <li>
 44. <a href="#6" name="TOC6">Fellowshipinterview: Smári McCarthy</a></li>
 45. <strong>In de kijker</strong>
 46. <li>
 47. <a href="#7" name="TOC7">EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de
 48. details van de schikking van cruciaal belang</a></li>
 49. <strong>Terugblik ...</strong>
 50. <li>
 51. <a href="#8" name="TOC8">De FSFE steunt de zaak van de
 52. Europese Commissie tegen Microsoft</a></li>
 53. <strong>Toekomstige evenementen</strong>
 54. <li>
 55. <a href="#9" name="TOC9">4de Froscon, St. Augustin, Duitsland,
 56. 22-23 augustus</a></li>
 57. </ol>
 58. <p></p>
 59. <h3><a name="1"/>
 60. Een nieuwe wind waait door WIPO, maar oude gewoontes verdwijnen
 61. moeilijk
 62. </h3>
 63. <p>
 64. Op 13 en 14 juli organiseerde de World Intellectual Property
 65. Organization (WIPO) in Genève de conferentie "Intellectual
 66. Property and Public Policy Issues". Er werd nagedacht over de
 67. gevolgen van het beleidsadvies dat WIPO promoot. Karsten
 68. Gerloff, voorzitter van de FSFE, was aanwezig en schreef een
 69. uitvoerig rapport: "Fresh air at WIPO, but old habits die hard".
 70. Hij benadrukt dat het hele evenement een grote stap voorwaarts
 71. is voor de organisatie. Men krijgt stilaan aandacht voor de
 72. gevolgen van hun beslissingen in de echte wereld. Maar enkele
 73. verontrustende oude fouten blijven bestaan.</p>
 74. <ul>
 75. <li>
 76. <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=241">
 77. https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=241</a></li>
 78. </ul>
 79. <h3><a name="2"/>
 80. Afscheid van Richard Rothwell
 81. </h3>
 82. <p>
 83. Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van Richard
 84. Rothwell. Een Fellow, een uitmuntende activist en een
 85. sleutelfiguur in de Britse Vrije Softwaregemeenschap. Op 17 juli
 86. overleed Richard. Het zal niet makkelijk zijn om de leegte die
 87. hij in deze gemeenschap achterlaat op te vullen. Wij willen hem
 88. hier gedenken en ons medeleven betuigen aan zijn familie en
 89. vrienden.
 90. </p>
 91. <ul>
 92. <li>
 93. <a href="http://tributestorichardrothwell.net/">
 94. http://tributestorichardrothwell.net/</a></li>
 95. <li>
 96. <a href="http://www.richardrothwell.com/">
 97. http://www.richardrothwell.com/</a></li>
 98. </ul>
 99. <h3><a name="3"/>
 100. De FSFE ondersteunt OpenRuhr
 101. </h3>
 102. <p>
 103. Onze Duitse afdeling heeft beslist om het OpenRuhr initiatief te
 104. ondersteunen. In 2010 zullen de 'culturele steden' uit het
 105. Ruhrgebied faciliteiten aanbieden en evenementen organiseren die
 106. Vrije Software zullen voorstellen als een culturele techniek
 107. voor creatieve mensen en hun werken. Onze Duitse afdeling wil
 108. informatief materiaal ontwikkelen waarin Vrije Software wordt
 109. voorgesteld als culturele techniek.
 110. </p>
 111. <ul>
 112. <li>
 113. <a href="http://www.openruhr.de">http://www.openruhr.de</a></li>
 114. <li>
 115. <a href="http://openruhr.de/2009/07/23/fsfe-unterstuetzung-openruhr">
 116. http://openruhr.de/2009/07/23/fsfe-unterstuetzung-openruhr</a></li>
 117. </ul>
 118. <h3><a name="4"/>
 119. Een FSFE-stand tijdens RMLL Nantes, Frankrijk, 07-11 juli
 120. </h3>
 121. <p>
 122. Rainer Kersten en Michel Roche organiseerden onze stand op de
 123. 10de "Rencontres Mondiales du Logiciel Libres" (RMLL), die plaats
 124. vond in Nantes. RMLL is het belangrijkste Vrije
 125. Software-evenement in Frankrijk met meer dan 5000
 126. bezoekers. Rainer en Michel hebben vier drukke dagen gehad met
 127. het uitleggen van de basisprincipes van Vrije Software en vele
 128. bezoekers te informeren over de activiteiten van de FSFE.
 129. </p>
 130. <ul>
 131. <li>
 132. <a href="http://2009.rmll.info/">http://2009.rmll.info/</a></li>
 133. </ul>
 134. <h3><a name="5"/>
 135. Fellowshipvergadering in Berlijn, 9 juli
 136. </h3>
 137. <p>
 138. De Berlijnse Fellowshipgroep kwam op 9 juli samen in de
 139. Newthinking Store, Tucholskystrasse 48. Er stond een interessant
 140. debat op de agenda met vertegenwoordigers van de
 141. jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen. Leden
 142. van de Junge Union Brandenburg, Jungen Liberalen Brandenburg,
 143. Grüne Jugend, Piratenpartei en SDS.Berlin gaven hun mening over
 144. Vrije Software en beantwoordden vragen van de andere
 145. deelnemers. Binnenkort zullen de opnamen die Lena Simon van het
 146. evenement maakte op het Fellowshipplatform gepubliceerd
 147. worden.
 148. </p>
 149. <ul>
 150. <li>
 151. <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=301">
 152. https://blogs.fsfe.org/mk/?p=301</a></li>
 153. <li>
 154. <a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">
 155. https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin</a></li>
 156. </ul>
 157. <h3><a name="6"/>
 158. Het Fellowshipinterview: Smári McCarthy
 159. </h3>
 160. <p>
 161. Stian Rødven Eide interviewde deze maand Smári McCarthy: een
 162. peinzend anarchist en een praktisch chaotische technicus met een
 163. sterke interesse in Vrije Software en democratie. We spraken met
 164. Smári over verschillende aspecten van zijn leven: zijn werk in
 165. het Fab Lab, de IJslandse vereniging voor digitale vrijheid en
 166. we eindigen met zijn persoonlijke mening over een "crowdsourced
 167. democracy".
 168. </p>
 169. <ul>
 170. <li>
 171. <a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=72">
 172. https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=72</a></li>
 173. </ul>
 174. <h2>In de kijker</h2>
 175. <h3><a name="7"/>
 176. EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de details van de schikking
 177. van cruciaal belang
 178. </h3>
 179. <p>
 180. In 2007 diende Opera Software een formele klacht in bij de
 181. Europese Commissie. Ze gingen niet akkoord met de praktijk van
 182. Microsoft om hun Internet Explorer (IE) vast te linken aan hun
 183. besturingssysteem. Wij hebben besloten om de ontwikkelingen in
 184. deze zaak van nabij te volgen en hebben officieel onze hulp
 185. aangeboden aan het Directoraat-generaal voor Concurrentie als
 186. belanghebbende derde partij.
 187. </p>
 188. <p>
 189. Op 29 januari 2009 heeft het DG concurrentie van de Europese
 190. Commissie een mededeling van punten van bezwaar tegen Microsoft
 191. bekendgemaakt. Als gevolg overweegt dit bedrijf een schikking te
 192. treffen. Het aanbod tot een schikking is al een belangrijke
 193. verwezenlijking voor de Europese Commissie. Maar volgens ons
 194. zullen de details van deze schikking het succes ervan
 195. bepalen. Een schikking die er goed uitziet is niet
 196. voldoende. Wij willen garanties dat de overeenkomst tussen
 197. Microsoft en de Commissie ervoor zorgt dat Vrije Software op
 198. gelijke voet behandeld wordt als de propriëtaire concurrenten en
 199. een volledig vrije concurrentie in de browsermarkt toelaat.
 200. </p>
 201. <p>
 202. Ons persbericht, met een beschrijving van de details waarover
 203. zorgvuldig moet worden nagedacht is hier beschikbaar:
 204. </p>
 205. <ul>
 206. <li>
 207. <a href="/news/2009/news-20090728-01.html">
 208. https://fsfe.org/news/2009/news-20090728-01.html</a></li>
 209. </ul>
 210. <p>Relevante links:</p>
 211. <ul>
 212. <li>
 213. <a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2009q1/000231.html">
 214. persbericht</a></li>
 215. <li>
 216. <a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2009q1/000228.html">
 217. persbericht</a></li>
 218. <li>
 219. <a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf">
 220. https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf</a></li>
 221. </ul>
 222. <h2>Terugblik</h2>
 223. <h3><a name="8"/>
 224. De FSFE steunt de zaak van de Europese Commissie tegen Microsoft
 225. </h3>
 226. <p>
 227. Vijf jaar geleden tekende Microsoft beroep aan tegen de
 228. beslissing van de Europese Commissie in de antitrustzaak. Het
 229. Directoraat-generaal voor concurrentie vroeg voor samenwerking
 230. met FSFE en Samba. Een vraag die wij niet lieten passeren: op 27
 231. juli 2004 hadden we al deelgenomen aan de inleidende
 232. hoorzittingen voor het beroep in Luxemburg. Dit vormde de basis
 233. voor één van de grootste overwinningen van de FSFE en Vrije
 234. Software op juridisch gebied in 2007. Microsoft werd toen door
 235. het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen
 236. verplicht om alle gegevens die nodig waren om interoperabiliteit
 237. te verzekeren bekend te maken aan het Samba-team.
 238. </p>
 239. <ul>
 240. <li>
 241. <a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q3/000069.html">
 242. persbericht</a></li>
 243. </ul>
 244. <h2>Toekomstige evenementen</h2>
 245. <h3><a name="9"/>4de Froscon, St. Augustin, Duitsland, 22-23 augustus</h3>
 246. <p>
 247. Wij zullen een stand organiseren op de 4de Froscon editie in
 248. St. Augustin, Duitsland. De conferentie word georganiseerd door
 249. het departement computerwetenschappen van de Universiteit voor
 250. toegepaste wetenschappen Bonn-Rhein-Sieg in samenwerking met
 251. Fachschaft of Computer Science, LUUSA en FrOSCon e.V. De
 252. coördinatie voor de organisatie van deze stand gebeurt via
 253. booth@ en de Fellowship wiki.
 254. </p>
 255. <ul>
 256. <li>
 257. <a href="https://wiki.fsfe.org/Froscon-2009">
 258. https://wiki.fsfe.org/Froscon-2009</a></li>
 259. <li>
 260. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth">
 261. https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth</a></li>
 262. </ul>
 263. <p></p>
 264. <p>U vindt een lijst van alle FSFE nieuwsbrieven op</p>
 265. <a href="/news/newsletter.html">
 266. https://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
 267. <p>
 268. U vindt informatie om lid te worden van de Fellowship of ons te
 269. ondersteunen via
 270. </p>
 271. <a href="https://my.fsfe.org/donate">
 272. https://my.fsfe.org/donate</a>
 273. <a href="/contribute/contribute.html">
 274. https://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
 275. <p>U kan FSFE-producten kopen via</p>
 276. <a href="/order/order.html">
 277. https://fsfe.org/order/order.html</a>
 278. </body>
 279. <translator>Rolf Camps</translator>
 280. </html>
 281. <!--
 282. Local Variables: ***
 283. mode: xml ***
 284. End: ***
 285. -->