Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

62 lines
4.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2020-10-19">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE op SFSCon 2020</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE op SFSCon 2020</h1>
<p>
De Zuid-Tiroolse Vrije Softwareconferentie, SFSCon, is een van Europa's meest gevestigde jaarlijkse conferenties over Vrije Software. In de afgelopen jaren waren we aanwezig met lezingen, werkgroepen en informatiekramen. Afgelopen jaar hebben we ook ons Gemeenschapsevenement in de context van SFSCon georganiseerd, zodat we niet alleen onze gemeenschap maar ook veel andere geïnteresseerde mensen konden ontmoeten en verslag konden uitbrengen over ons werk.
</p>
<p>Vanwege de huidige situatie kan SFSCon 2020 helaas alleen plaatsvinden in gemixte vorm: zowel online als wel voor een beperkt aantal mensen op het NOI Techpark. De FSFE draagt natuurlijk weer bij aan het programma.</p>
<p>De FSFE heeft verschillende lezingen georganiseerd waarin juridische zaken worden verduidelijkt en huidige politieke ontwikkelingen worden geanalyseerd. We gaan in op concrete praktische vragen ten aanzien van naleving, bijvoorbeeld voor het MKB en ten aanzien van vragen over lerende machines en welke problemen ontstaan bij de ontwikkeling van een vrije smartphone.</p>
<p>Naast andere <a href="https://www.sfscon.it/programs/2020/">interessante lezingen</a> komen de lezingen hieronder uit de FSFE-track, waarvoor we sprekers hebben aangemoedigd om een lezing in te dienen bij SFScon:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/character-is-what-we-are-in-the-dark/">Andrew Wilson: Character is what we are in the dark - The FLOSS community's response to global crises</a></li>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/public-money-public-code/">Alexander Sander: Public Money? Public Code! Global problems need global solutions!</a></li>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/the-economics-of-vendor-neutrality-and-vendor-domination/">Myrle Krantz - The economics of vendor neutrality and vendor domination</a></li>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/free-software-adoption-in-industry-a-personal-perspective/">Oliver Fendt - Free Software Adoption in Industry</a></li>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/outsourcing-to-open-source/">Reto Schneider - Outsourcing to Open Source</a></li>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/foss-management-and-license-compliance-must-come-first/">Davide Ricci: FOSS management and license compliance must come first</a></li>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/foss-third-party-software-compliance-for-small-businesses/">Kate Downing: FOSS and Third Party Software Compliance for Small Businesses - Planting early seeds for blooming compliance</a></li>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/machine-learning-challenges-for-foss/">Rowan Wilson: Machine Learning: Challenges for FOSS</a></li>
<li><a href="https://www.sfscon.it/talks/creating-a-free-smartphone/">Nicole Faerber: Creating a ‘free’ smartphone</a></li>
</ul>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/b2d8a5df6475583214080a13f689c8e7.jpeg" alt="De FSFE pizzalunch"/>
<figcaption>Vrije pizza (met "vrij" is niet "gratis" bedoeld): lunch op de 2019 FSFE-Gemeenschapsontmoeting op SFScon. Foto door Patrick Masson</figcaption>
</figure>
<p>Als u enkele indrukken wil krijgen van de Gemeenschapsontmoeting van vorig jaar op SFSCOn, <a href="/news/2019/news-20191205-01.html">lees dan alstublieft het verslag van 2019</a>.</p>
<p>We zouden het leuk vinden als u dit jaar met ons dit jaar zou willen deelnemen aan SFSCon en softwarevrijheid met ons wil steunen.</p>
<p>De grootste financiële impact van fysieke afstand op de FSFE is het afzeggen van Vrije Softwareconferenties, inclusief onze eigen evenementen. <a href="https://my.fsfe.org/donate">Overweeg alstublieft een deel van uw conferentiebudget aan Vrije Software-organisaties, inclusief de FSFE, te doneren</a> om de softwarevrijheidsbeweging solide en levend te houden.</p>
<p>Tot kijk op SFSCon 2020!</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="SFSCon">SFSCon</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/532"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/b2d8a5df6475583214080a13f689c8e7.jpeg"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>