Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

56 lines
5.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2019-05-15">
<version>1</version>
<head>
<title>Vrije Software in München - FSFE bedankt cabaretière Christine Prayon</title>
</head>
<body>
<h1>Vrije Software in München - FSFE bedankt cabaretière Christine Prayon</h1>
<p>Gisteren ontving politiek cabaretière Christine Prayon Dieter Hildebrandt Prijs van de stad München, waaraan 10.000 euro is verbonden, voor het eisen van politieke of onmiskenbaar socio-kritische politieke satire. Prayon doneert het prijzengeld aan de Free Software Foundation Europe.</p>
<p>De <a href="https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kulturreferat/Kulturfoerderung/Preise/Dieter-Hildebrandt-Preis/2019.html">jury stelt</a> onder andere dat de prijsontvangster Prayon "[...] niet gewoon beschuldigt; ze ontmaskert en wij zijn haar getuigen". Prayon gebruikte legde in haar dankwoorden de vinger op een van de zere plekken man München: ze beschrijft het vroegere geniale progressieve proces waarmee München zichzelf onafhankelijk maakte van leveranciers van propriëtaire software en het hele stadsbestuur op een vrij systeem liet draaien. Prayon bekritiseerde toen de beslissing om terug te schakelen naar propriëtaire systemen.</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/f219b29875ba9d4c300996dcb169a0c1.png" alt="Christine Prayon" />
</figure>
<p>De migratie van werkstations terug naar propriëtaire software zal München de komende zes jaren bijna 50 miljoen euro kosten. Daarbij zal nog 37 miljoen euro moeten worden geïnvesteerd in implementatieprojecten. De Free Software Foundation Europe bekritiseerde het migratie-project in het verleden: de migratie zal geen bestaande alledaagse organisationele IT-problemen van het stadsbestuur oplossen. Gelijktijdig zullen nieuwe afhankelijkheden van verkopers van propriëtaire software ontstaan en zullen licentiekosten betaald moeten worden aan deze verkopers zodat dit geld niet in het beste belang van de belastingbetalers kan worden besteed aan de verdere ontwikkeling van software en de samenwerking met andere overheden. De systemen worden minder transparant en zijn niet langer voor burgers te begrijpen. U kunt meer informatie over de migratieplannen van de stad München <a href="/news/2019/news-20190515-01.html">hier</a> vinden.</p>
<p>München gaat dus in tegen de trend: Vrije Software wordt binnen andere overheden met enorm succes gebruikt. Sinds de Franse overheid in 2012 besloot om meer Vrije Software te gebruiken zijn er jaarlijks 0.6% tot 5.4% meer bedrijven opgericht die Vrije Software gebruiken en vinden er 6.6% tot 14% meer mensen een baan in de IT-sector. In Barcelona wordt 70% van het budget voor de ontwikkeling van nieuwe software gebruikt voor het creëren van Vrije Software en hebben 3000 bedrijven een contract gekregen, waarvan 60% midden- en kleinbedrijf, meestal uit de regio. Meer en meer steden werken in samenwerkingsprojecten aan gemeenschappelijke software-oplossingen en ontwikkelen ze samen waarbij ze kosten besparen en risico's delen.</p>
<p>De Free Software Foundation Europe heeft de campagne "Publiek Geld? Publieke Code!" gelanceerd om andere overheden te overtuigen over te stappen naar Vrije Software en ze te steunen in hun migratie. De publicatie van de expertbrochure "Publiek Geld Publieke Code: Publieke infrastructuur moderniseren met Vrije Software" maakt deel uit van de campagne. De brochure heeft als doel om vragen van beslissingnemers over de voordelen van het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Software voor de overheid te beantwoorden.</p>
2 years ago
<p>U kunt meer informatie over de campagne en haar supporters vinden op onze campagnewebsite <a href="https://publiccode.eu/">publiccode.eu</a>. De brochure kunt u <a href="/activities/publiccode/brochure">hier</a> vinden.</p>
<p>De Free Software Foundation Europe zou graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om Christine Prayon te bedanken voor haar toewijding aan Vrije Software en haar genereuze donatie.</p>
<p><strong>Bijgewerkt 24.05.2019</strong>: Christine Prayon's dankwoord is nu ook beschikbaar als video-opname.</p>
<video style="align:center" width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="https://download.fsfe.org/videos/dhp2019/poster1.jpg" controls="controls">
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/dhp2019/dieter-hildebrandt-preis_2019_short_360p_23_a1m.mp4"></source>
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/dhp2019/dieter-hildebrandt-preis_2019_short_360p_120_a32.webm"></source>
</video>
</body>
<description>Politiek satiricus Christine Prayon ontving de Dieter Hildebrandt Prijs van de stad München en doneert het bijbehorende geldbedrag aan de Free Software Foundation Europe.</description>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="public-administration">overheid</tag>
<tag key="de">Duitsland</tag>
<tag key="limux">Limux</tag>
<tag key="pmpc">Publiek Geld Publieke Code</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/9416d7b612d4b791b7b9a06ba8a3fedb.png" />
</html>