Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

61 lines
2.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2016-08-17">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>De Document Foundation en de FSFE versterken hun relatie</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>De Document Foundation en de FSFE versterken hun relatie</h1>
 9. <p>De Free Software Foundation (FSFE) neemt deel aan de <a
 10. href="https://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/">adviesraad
 11. van de Document Foundation</a>. Tegelijkertijd wordt de Document
 12. Foundation een <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatie van de
 13. FSFE</a>.</p>
 14. <p>Het doel van de Free Software Foundation Europe is om mensen te helpen om
 15. technologie te controleren in plaats van andersom. Dit is echter geen doel dat
 16. een enkele organisatie alleen kan bereiken. Partnerorganisaties zijn entiteiten
 17. die de visie van de FSFE delen en de stichting en Vrije Software in het algemeen
 18. steunen door mensen aan te moedigen om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen,
 19. door organisaties te helpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid,
 20. transparantie en zelfbeschikking, en door barrières tegen het gebruik van Vrije Software
 21. neer te halen.</p>
 22. <p>Met deze gezamenlijke uiting van steun versterken beide organisaties elkaar
 23. in hun strijd om het algemene publiek in de technologische bestuurdersstoel
 24. te houden. De FSFE belichaamt de principes van de gemeenschap die in beweging is
 25. door te werken aan het gebruik van Vrije Software binnen bedrijven en overheden
 26. en voor privépersonen; de Document Foundation maakt op basis van principes en ethiek
 27. daadwerkelijke producten en legt zo een eersteklas maar geheel vrij
 28. productiviteitspakket met volledige mogelijkheden in de handen van gebruikers.</p>
 29. <p>"We zijn blij om de Free Software Foundation Europe te mogen verwelkomen als
 30. lid van onze adviesraad. Samen zullen we in staat zijn om het gebruik van Vrije
 31. Software binnen overheden en bedrijven in Europa verder te ontwikkelen", zei
 32. Eike Rathke, een <a
 33. href="https://www.documentfoundation.org/governance/board/">directeur van de
 34. Document Foundation</a> en hacker die al lang Vrije Software verdedigt.</p>
 35. <p>"We geloven dat het belangrijk is om samen te werken met alle organisaties
 36. die in Europa actief zijn in Vrije Software", zei <a
 37. href="/about/people/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>, voorzitter van
 38. Free Software Foundation Europe, "en om samen te werken om onze gezamenlijke
 39. doelen te bereiken. Met onze partnerorganisaties willen we laten zien dat we
 40. een sterke en samenhangende beweging zijn en dat we eraan werken om gezamenlijke
 41. doelen te bereiken. Daarom wisselen we ideeën uit, coördineren we inspanningen,
 42. motiveren we elkaar en vinden we mogelijkheden om samen te werken aan specifieke
 43. projecten. Dit is het geval met de Document Foundation, beheerder van één van de
 44. meest succesvolle Vrije Softwareprojecten: LibreOffice".</p>
 45. </body>
 46. <tags>
 47. <tag key="front-page"/>
 48. </tags>
 49. <translator>André Ockers</translator>
 50. </html>