Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

45 lines
2.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2012-03-21">
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Handcuffs - DFD</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Vy navrhujete, my posíláme pouta: Kdo potřebuje vzdělání v oblasti
 9. otevřených standardů?</h1>
 10. <p>
 11. Znáte nějakého politika, který by měl skutečně vědět více o otevřených
 12. standardech? Snažili jste se někdy marně vysvětlit důležitost
 13. otevřených standardů svému nadřízenému, kamarádům, místním úřadům nebo
 14. poskytovatelům služeb? Pomohla by zde podpora z okolí? Rozhodně! Dejte
 15. vědět našemu týmu Document Freedom Day (DFD) o tomto svém problému a
 16. my jim zašleme zdarma zajímavý dárek, který jim pomůže dovědět se více
 17. o moci otevřených standardů.
 18. </p>
 19. <p>
 20. Jediné, co je potřeba udělat, je zaslat týmu DFD do 30. března jméno a
 21. poštovní adresu osoby, kterou byste chtěli kontaktovat. Tým DFD pak
 22. pošle poštou zdarma vzdělávací balíčky o otevřených standardech, které
 23. obsahují krátký dopis vysvětlující danou problematiku a jako symbol
 24. uzavřených standardů jedna pouta. Tým DFD plánuje poslat 100
 25. takovýchto balíčků, doporučujeme tedy zaslat návrhy na kontakty co
 26. nejdříve, ať máte jistotu, že balíčky dorazí k právě Vámi navrhovaným
 27. osobám. Balíčky DFD budou odesílány 4. dubna a je možné jejich stav
 28. sledovat na <a href="http://documentfreedom.org/handcuffs/index.cs.html">naší mapě</a>:
 29. </p>
 30. <p>
 31. Výše vaší podpory přímo navýší počet odeslaných balíčků. Dar ve výši
 32. nad 10 eur vás opravňuje k určení další osoby, která dostane jeden z
 33. našich balíčků. Takže, kdo že to potřebuje vzdělání o otevřených
 34. standardech? <a href="http://documentfreedom.org/handcuffs/index.cs.html">Napište nám ještě
 35. dnes</a>!
 36. </p>
 37. </body>
 38. <tags>
 39. <tag key="front-page"/>
 40. <tag key="dfd"/>
 41. <tag key="openstandards"/>
 42. <tag key="policy"/>
 43. </tags>
 44. <translator>Pavel Kacer</translator>
 45. </html>