Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

89 lines
3.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>
 6. Nieuws - FSFE vraagt Microsoft om zijn
 7. interoperabiliteitsinformatie zonder beperkingen vrij te geven
 8. </title>
 9. </head>
 10. <body>
 11. <h1>
 12. FSFE vraagt Microsoft om zijn interoperabiliteitsinformatie
 13. zonder beperkingen vrij te geven
 14. </h1>
 15. <p>
 16. De Europese Commissie gaf Microsoft een boete van 899 miljoen
 17. Euro voor anti-competitief gedrag door de toegang tot zijn
 18. interoperabiliteitsinformatie te beperken door middel van
 19. onredelijk hoge prijzen tot oktober 2007. Deze boete komt
 20. bovenop eerdere boetes van 497 miljoen Euro en 280 miljoen Euro
 21. die Europa reeds oplegde in hetzelfde onderzoek. Het totale
 22. bedrag van de boetes bedraagt reeds 1.676 miljoen Euro.
 23. </p>
 24. <p>
 25. "Microsoft is het laatste bedrijf dat nog actief promotie maakt
 26. voor het gebruik van softwarepatenten om interoperabiliteit te
 27. beperken. Zo'n gedrag kan niet meer getolereerd worden in onze
 28. internetmaatschappij waar alle componenten, ongeacht hun
 29. oorsprong, naadloos moeten kunnen samenwerken", zegt Georg
 30. Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europe.
 31. </p>
 32. <p>
 33. "Het idee dat interoperabiliteitsinformatie voor software
 34. beperkt kan worden door middel van softwarepatenten is gewoon
 35. onaanvaardbaar", vertelt Shane Coughlan, hoofd van FSFE's
 36. Freedom Task Force. "De commissie erkent nu dit probleem, zij
 37. begrijpen dat royalties op patenten de markt kunnen
 38. verstoren. Wij moeten er voor zorgen dat zo'n verstoring van de
 39. markt niet opnieuw voorkomt. Als Microsoft eerlijk wil handelen
 40. moeten ze alle interoperabiliteitsinformatie voor haar producten
 41. vrij van royalties verdelen."
 42. </p>
 43. <p>
 44. "Microsoft misbruikt zijn monopolie om concurrentie en keuze te
 45. verhinderen", zegt Jonas Oberg, vice-voorzitter van de Free
 46. Software Foundation Europe. "De beslissing die de commissie
 47. gisteren nam helpt om de situatie wat recht te trekken, maar
 48. Microsoft plukt nog steeds de vruchten van zijn jarenlange
 49. misbruiken. Onze acties zijn nodig om de vrije Europese
 50. softwaremarkt te herstellen."
 51. </p>
 52. <p>
 53. Achtergrond: <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/318&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">
 54. Het persbericht van de Europese Commissie</a>.
 55. </p>
 56. <p>De Free Software Foundation Europe:</p>
 57. <p class="aboutfsfe">
 58. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 59. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 60. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 61. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 62. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 63. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 64. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 65. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 66. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 67. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 68. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 69. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 70. Vrije Software.<br/>
 71. Extra informatie: <a href="/">https://fsfe.org</a>
 72. </p>
 73. </body>
 74. </html>
 75. <!--
 76. Local Variables: ***
 77. mode: xml ***
 78. End: ***
 79. -->