Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

454 lines
20 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2007-06-30">
<version>1</version>
<head>
<title>Tweejaarlijkse samenvatting</title>
</head>
<body>
<h1>Tweejaarlijkse samenvatting van de activiteiten - Verslag voor de algemene vergadering 2007</h1>
<p>Zes jaar na haar start in 2001, is de Free Software
Foundation Europe (FSFE) uitgegroeid tot een organisatie met 9 werknemers,
goed voor 6,7 voltijdse equivalenten, en 2 stagiairs. Het Europese
kernteam bestaat al uit bijna 30 leden uit meer dan 9 Europese landen. Dit
verslag is een samenvatting van de belangrijkste momenten en activiteiten
van de afgelopen twee jaar. </p>
<h3>Europese Unie: Microsoft Antitrustzaak en het onderzoek ernaar</h3>
<p>
Na de beslissing van de Europese Unie, in maart 2004, die Microsoft boetes oplegde en
haar tevens verplichtte om aan alle concurrenten gegevens vrij te geven die de
interoperabiliteit moeten verbeteren, besliste het Europees Hof in december 2004 dat
Microsoft ook geen recht heeft op tussenmaatregelen die de publicatie van deze gegevens
kunnen vertragen. Microsoft begon er dus aan, en besloot zichzelf deze tussenmaatregelen
wel te gunnen, ze publiceerde waardeloze informatie onder zo'n voorwaarden dat de enige
overblijvende concurrent ze onmogelijk kon gebruiken.
</p>
<p>
Deze situatie is blijven aanslepen in 2005, 2006 en ook nu nog in 2007, met als gevolg dat
de Europese Commissie herhaaldelijk boetes moest blijven geven aan Microsoft, die blijkbaar
nog steeds lager zijn dan de winst die ze maken dankzij het gebrek aan interoperabiliteit.
[Persberichten:
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2005q2/000105.html">1</a>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q1/000126.html">2</a>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q1/000129.html">3</a>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html">4</a>]
</p>
<p>
FSFE's werkgroep rond onze juridische raadgever Carlo Piana en het Sambateam hebben
samengewerkt met de Commissie. Ze hebben geholpen bij het analyseren en verklaren van
al de pogingen om de anti-trust beslissing van de bureaucratie te omzeilen. Er werd ook
actief deelgenomen aan de grote hoorzitting voor het Gerecht van eerste aanleg van de
Europese Gemeenschappen in april 2006. [Meer info in ons <a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000138.html">persbericht
van april 2006</a>]
</p>
<p>
Terwijl we nog steeds wachten op een uitspraak, die hoogstwaarschijnlijk op 17 september
2007 gepubliceerd wordt, heeft de FSFE nu ook haar steun toegezegd bij het volgende
onderzoek van de Commissie tegen Microsoft. Deze keer onderzoekt men het foutieve
gedrag van het "Office"-pakket en de internettoegang. In deze zaak vertegenwoordigt de
FSFE de gemeenschappelijke werkgroep gevormd door het Samba-team en
OpenOffice.org, de belangrijkste concurrent van Microsoft Office.
</p>
<p>
U kan hierover meer lezen op onze <a href="/activities/ms-vs-eu/">
MS vs. EU pagina</a>.
</p>
<h3>Europese Unie: Wetgeving</h3>
<p>
Na een jarenlange strijd, heeft het Europese Parlement in 2005 eindelijk beslist om <a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2005q3/000109.html">de
Europese richtlijn voor patenten te begraven"</a>. Individuele leden van de FSFE waren al
sinds 1999 actief in deze strijd, de organisatie zelf werd actief in het verzet in 2001. Voor de
laatste veldslagen hebben we Ciaran O'Riodan ingehuurd om ons te vertegenwoordigen
in Brussel.
</p>
<p>
Ook al is deze richtlijn dood en begraven, toch blijven softwarepatenten op de agenda staan.
Er worden op Europees niveau steeds nieuwe initiatieven genomen die onze aandacht
2 years ago
vragen. Eén daarvan is de <a href="/activities/ipred2/">IPRED2
richtlijn</a>, die strafrechtelijke vervolging wil regelen voor inbreuken op het auteursrecht en
het handelsmerk, en initieel ook patenten op de lijst had staan. Dat patenten van de lijst
geschrapt zijn is een eerste belangrijke overwinning tijdens een hoorzitting met een zeer
brede alliantie waaronder veel groepen uit het softwaredebat, consumentenorganisaties en
bedrijven.
</p>
<p>
Hiernaast houdt Ciaran O'Riordan ook het andere Europees wetgevend werk nauw in het
oog, zodat we niet opnieuw verrast worden zoals bij de eerste IPRED richtlijn, waar we er niet
in geslaagd zijn om voldoende weerstand te verzamelen.
</p>
<p>Op dit vlak ligt er nog heel wat werk voor de boeg.</p>
<h3>Verenigde Naties: WIPO, WSIS en IGF</h3>
<p>
De World Summit on the Information Society (WSIS) [9] was een tweedelige vergadering
waarvan de eerste top plaatsvond in Genève, december 2003.
</p>
<p>
Als voorbereiding voor de tweede top in Tunis, organiseerde de Oostenrijkse regering een
conferentie over "ICT en Creativiteit", met hoge vertegenwoordigers van verschillende
overheden en intergouvernementele organisaties. De Free Software Foundation Europe
2 years ago
maakte deel uit van de werkgroep <a href="/activities/wsis/">"Digital
Rights/Creative Commons".</a> We zijn toen tot een gezamenlijke tekst gekomen, die deel
zou moeten uitmaken van de uiteindelijke besluiten van WSIS, maar ontdekten in Tunis dat
Microsoft deze "<a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20051130185547876">
Weense besluiten</a>" gemanipuleerd heeft.
</p>
<p>
Op dezelfde top in Tunis werd ook besloten tot het oprichten van <a
href="/activities/igf/">het Internet Governance Forum (IGF)</a>, als een
open forum waar alles wat met het internet te maken heeft besproken kan worden -- alles
behalve Vrije Software, dat onderwerp was iets te controversieel voor de Verenigde Staten
en in het bijzonder voor een bepaald bedrijf uit Redmond. Aangezien het internet voor het
grootste deel is opgebouwd met Vrije Software, en de wetgeving rond spam en
cybermisdaden het potentieel hebben om grote schade aan te richten onder de Vrije
Softwareontwikkelaars over heel de wereld, besloot de FSFE om deel te nemen aan het
eerste IGF in Athene, 2006. We hielpen er bij de lancering van de Dynamische Coalitie voor
<a href="/activities/igf/a2k.html">Access to Knowledge and Freedom
of Expression</a> en de Dynamische Coalitie voor <a
href="/activities/igf/dcos.html">Open Standaarden</a>.
</p>
<p>
Ook in het debat over <a href="/activities/wipo/">de hervorming van de
World Intellectual Property Organisation (WIPO)</a> zijn er enkele heftige vergaderingen
geweest, waarin ook de FSFE een actieve rol had. Zo werd er onlangs pas beslist dat
WIPO ook zijn eigen "ontwikkelingsagenda" krijgt, om een oplossing te vinden voor de
onrechtvaardige globale ongelijkheid ten gevolge van beperkende monopolies op kennis en
informatie. De FSFE is ook begonnen met het pushen van <a
href="/activities/wipo/statement-20050721.html">een herziening van het
systeem van softwarepatenten</a> op een internationaal niveau binnen WIPO.
</p>
<p>
In dezelfde periode, werd
"<a href="http://www.eff.org/IP/WIPO/broadcasting_treaty/">de Broadcasting Treaty</a>",
die in zijn oorspronkelijke vorm een nieuw monopolie creëerde voor alle mogelijke media,
bovenop de auteursrechten, ogenschijnlijk van de agenda geschrapt. De FSFE heeft weinig
kunnen investeren in dit gevecht, maar we hebben de organisaties die aan dit probleem
werkten steeds gesteund en zijn blij dat deze bedreiging van onze vrijheid niet langer
bestaat.
</p>
<p>
De afgelopen jaren, is de FSFE een sterke en stabiele kracht geworden binnen de
Verenigde Naties. Onze efficiëntie is vooral beperkt door de beschikbare bronnen, in het
bijzonder manuren.</p>
<h3>Freedom Task Force</h3>
<p>
We hebben er jaren over nagedacht en aan voorbereid, maar na het besluit van de
algemene vergadering in Manchester, 2006, lanceerde de FSFE uiteindelijk haar <a
href="/ftf">Freedom Task Force (FTF)</a>. Shane Coughlan coördineert
de activiteiten vanuit het nieuwe kantoor in Zürich. De FTF combineert de beste principes
van Vrije Software en de juridische wereld door een hele groep specialisten en vrijwilligers, uit
de juridische en de technische gemeenschappen, met elkaar te verbinden door middel van
een voltijds coördinator.
</p>
<p>
Vanaf het begin wordt er nauw samengewerkt met gpl-violations.org, een organisatie
opgericht door Harald Welte in Duitsland. Hij is de eerste persoon in Duitsland die erin
geslaagd is om de GNU General Public License (GPL) voor een rechtbank af te dwingen. Hij
deed dat met de hulp van Dr. Till Jaeger, die ook al sinds 2001 een juridisch raadgever is van
de FSFE.
</p>
<p>
De Freedom Task Force levert drie basisdiensten: 1. Opleidingen en advies over licenties,
zodat personen en bedrijven die Vrije Software ontwikkelen, begrijpen in welke omgeving ze
werken en dat de kennis over de juridische aspecten van Vrije Software niet slechts door
enkelen ingewijden bekend is. 2. Fiduciaire diensten, zo kunnen we helpen bij het consolideren
van de juridische status van een project, wordt het makkelijker om te reageren op
overtredingen van de licenties en kunnen de ontwikkelaars zich beter focussen op de
coördinatie van het werk en de technische ontwikkeling. 3. In samenwerking met
gpl-violations.org dwingen we onze licenties af, zodat de basisregels van Vrije Software op
een gelijke wijze voor iedereen gelden.
</p>
<p>
De reacties op de FTF zijn vrij positief. Het eerste project dat gebruik maakte van onze
fiduciaire diensten was <a href="http://www.bacula.org">Bacula.org</a>, momenteel de
meest geavanceerde Vrije Software back-up-oplossing. De FTF heeft al op meer dan 180
aanvragen gereageerd sinds november 2006, de maand van de lancering van het project,
en bouwde al een stevig juridisch netwerk op.
</p>
<p>
De externe doorlichting door Stichting NLnet, die heeft geholpen bij het oprichten van de
FTF met een schenking van 30.000 EUR, heeft aangetoond dat de FTF beter dan verwacht
presteert. De FSFE verwacht dat deze activiteiten zich de volgende jaren zullen consolideren
en is bereid haar inspanningen op te drijven als de vraag naar diensten blijft toenemen.
</p>
<h3>DRM.info</h3>
<p>
Als gevolg van de discussies op de algemene vergadering van 2006 in Manchester en op
vraag van FSFE's zusterorganisatie in de VS, die gestart waren met hun "<a
href="http://www.defectivebydesign.org">Defective by Design</a>" campagne,
organiseerde en lanceerde de FSFE in oktober 2006 DRM.info. Het werd gelanceerd als
een platform voor samenwerking, met een sterk design en goede informatie. Het werd
gesteund door gerenommeerde groepen en personen. De lancering werd vergezeld door
verschillende demonstraties tegen DRM in verschillende Europese steden waaronder
Zürich, Göteborg en Londen.
</p>
<p>
Door verschillende redenen bleef de respons op het initiatief beneden de verwachtingen,
we zijn dan ook aan het nadenken over de toekomst van het platform.
</p>
<h3>GNU GPLv3</h3>
<p>
De herziening van de <a href="http://gplv3.fsf.org">GNU General Public License (GPL) naar
versie 3</a> was een van de meest uitdagende activiteiten van de afgelopen twee jaar. De
Free Software Foundation Europe leverde een grote bijdrage om <a
2 years ago
href="/activities/gplv3">het proces transparant te maken</a>. We
volgden de opeenvolging van herzieningen van de GNU General Public License (GPL) door
deel te nemen aan de verschillende internationale conferenties over de GPLv3 in Boston,
Porto Alegre en Tokyo. We organiseerden ook onze eigen internationale conferentie over de
GPLv3 in Barcelona.
</p>
<p>
Ook de bijdragen van Ciaren O'Riordan, medewerker van de FSFE, hebben het debat
2 years ago
verduidelijkt. Vooral zijn <a href="/activities/gplv3/#transcripts">
afschriften</a> van enkele belangrijke toespraken hebben duizenden mensen geholpen
om de GPLv3 beter te begrijpen.
</p>
<p>
Ook de regionale teams organiseerden verschillende lokale activiteiten en vergaderingen
over de GPLv3. Verschillende vertegenwoordigers van de FSFE hebben ook toespraken
gehouden over de GPLv3 op een groot aantal evenementen.</p>
<h3>Science, Education and Learning in Freedom (SELF)</h3>
<p>
De FSFE, samen met partners van over de hele wereld waaronder leden van FSF India en
FSF Latin Amerika, was ook zeer nauw betrokken bij de planning van het <a
2 years ago
href="/activities/self/">EU SELF project</a>. Henrik Sandklef, Jonas
Oberg, Mathias Klang, Georg Greve en nog andere leden van de FSFE werken aan dit
project. We stellen een Vrije Software gegevensbank samen met vrij educatief materiaal
over Vrije Software en Open Standaarden. De materialen zullen verdeeld worden onder
de vorm van Open Standaarden, toegankelijk voor andere e-leren platformen.
</p>
<p>
De FSFE staat mee in voor de coördinatie van het project. We spelen ook een rol in de
onafhankelijkheid en juridische status van het project. Zo gaat de software van het project
onder onze fiduciaire komen via de Freedom Task Force (FTF), zodat we zeker zijn dat
het project ook op lange-termijn beheerbaar blijft.
</p>
<p>
U vindt hierover meer informatie op de <a href="http://selfproject.eu">the SELF website</a>.
</p>
<h3>De Fellowship</h3>
<p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate">De Fellowship of FSFE</a>, gelanceerd in februari 2005, is
uitgegroeid tot een aanzienlijke gemeenschap van mensen die zich sterk willen engageren
voor de vrijheid in het digitale tijdperk. Zoals voorzien helpt elke Fellow bij het mogelijk maken
van de activiteiten van de FSFE: De zelf te bepalen Fellowshipbijdrage vormt een aanzienlijk
deel van FSFE's budget, en helpt ons om het hoofd boven water te houden.
</p>
<p>
Deze bijdragen tonen ook aan dat de Fellows bereid zijn om de daad bij het woord te voegen.
En ook is gebleken dat deze bijdragen het gewicht van onze Vrije Softwareboodschap
vergroten in het politieke werk de de FSFE verricht.
</p>
<p>
En het idee van de Fellowship blijkt nog veel verder te gaan.
</p>
<p>
Follows <a href="/fellows/greve/img/zrh_hoist">hebben hun vlag
gehesen</a> op verschillende plaatsen over de hele wereld. Ze komen samen om
concrete activiteiten te organiseren, om Vrije Software in scholen te introduceren (Oostenrijk)
of gewoon om eens samen te zijn op "freedom parties" in Berlijn of Milaan waar
gediscussieerd kan worden over zaken die ons aangaan.
</p>
<p>
Ze startten ook lokale initiatieven met regelmatige vergaderingen, op regionaal of nationaal
niveau. In november 2006 hield de Fellowship <a
href="/fellows/meetings/2006_bolzano">haar eerste internationale
bijeenkomst in Bolzano</a>, Zuid Tirol, Italië.
</p>
<p>
Uiteindelijk zijn de activiteiten rond de Fellowship één van de beste manieren om betrokken
te raken bij de FSFE. Een mooi voorbeeld daarvan is Shane Coughlan, de coördinator van
FSFE's Freedom Task Force. Twee jaar geleden, kenden we hem niet. Maar nadat hij actief
werd als Fellow, uit eigen initiatief toespraken begon te houden over de FSFE en de
Fellowship en zelf naar taken zocht die hij voor de FSFE kan uitvoeren, raakte hij op zeer
korte tijd geïntegreerd in de FSFE.
</p>
<h3>Lopende taken</h3>
<p>
In een organisatie zoals de FSFE, zijn er altijd <a href="/contribute/">
miljoenen lopende taken</a>. Deze blijven onopgemerkt als ze goed verlopen, en komen
boven water bij problemen. Het kantoor, de webpagina's en het vertaalwerk zijn drie zo'n
typische taken. Er is meestal weinig erkenning voor deze taken, maar ze zijn essentieel voor
het functioneren van de FSFE.
</p>
<p>
De afgelopen twee jaar is het logistieke en administratieve centrum verhuisd van Essen naar
Dusseldorf. Dankzij het goede werk van het gewezen kantoorhoofd Werner Koch, heeft het
kantoor in Dusseldorf een solide structuur gekregen. We vonden drie energieke, zeer
competente mensen die het kantoor zeer vlot beheren: Angelina Bartlett, Anja Vorspel en
Rainer Kersten. De FSFE opende ook bijkantoren in Zürich en Brussel voor hun juridische
en politieke activiteiten. Deze worden respectievelijk bemand door Shane Coughlan en
Ciaran O'Riordan.
</p>
<p>
Voor de meeste mensen zijn de webpagina's het meest belangrijke contactpunt met de
FSFE. De afgelopen twee jaar is dan er ook veel werk in geïnvesteerd: het online plaatsen
van <a href="/order/">de nieuwe bestelpagina's</a>, het verbeteren van
de onderliggende technologie en het voortdurend toevoegen van extra informatie.
</p>
<p>
Het afgelopen jaar zocht en vond de FSFE ook een nieuwe visuele identiteit, wat ook
gezorgd heeft voor een volledig nieuw design van de webpagina's. Dit is allemaal heel
belangrijk zodat de boodschap zeker terecht komt bij de mensen die wij willen bereiken.
</p>
<p>
Tenslotte hebben we ook nog het team met vertalers, langzaamaan is er een groep van
vrijwilligers gegroeid, die op een snelle en efficiënte manier vertalingen maken in verschillende
talen. Een moeilijke taak die veel werk vraagt, maar zeer belangrijk om voor alle mensen ter
wereld de communicatiedrempel zo laag mogelijk te houden.</p>
<h3>FSFE's Netwerk</h3>
<p>
Het Free Software Foundation netwerk is op alle gebied aanzienlijk gegroeid. Zo is een
Latijns-Amerikaanse zusterorganisatie van de FSFE opgericht, de <a
href="http://www.fsfla.org">Free Software Foundation Latin America (FSFLA)</a>. We
ondersteunen deze organisatie zowel moreel als materieel, door het hosten van hun diensten
op een van onze virtuele servers.
</p>
<p>
FSFE's netwerk van <a href="/associates/">geassocieerde
organisaties</a> is nu een groep van 14 organisaties uit 12 landen. Meer bepaald:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.affs.org.uk">AFFS</a>,VK</li>
<li><a href="http://www.ansol.org">ANSOL</a>, Portugal</li>
<li><a href="http://www.libre.org">FKF</a>, Spanje</li>
<li><a href="http://www.ffii.org">FFII</a>, Duitsland</li>
<li><a href="http://www.ffis.de">FFIS</a>, Duitsland</li>
<li><a href="http://www.ffs.or.at">FFS</a>, Oostenrijk</li>
<li><a href="http://www.fsij.org">FSIJ</a>, Japan</li>
<li><a href="http://www.fsn.org.yu">FSN</a>, Servië</li>
<li><a href="http://www.vialibre.org.ar">Fundacion Via Libre</a>, Argentinië</li>
<li><a href="http://www.ifso.ie">IFSO</a>, Ierland</li>
<li><a href="http://ev.kde.org">KDE e.V.</a>, Duitsland</li>
<li><a href="http://www.ofset.org">OFSET</a>, Frankrijk</li>
<li><a href="http://www.vrijschrift.org">Vrijschrift</a>, Nederland</li>
<li><a href="http://www.wilhelmtux.ch">Wilhelmtux</a>, Zwitserland</li>
</ul>
<h3>Evenementen</h3>
<p>
Net zoals de vorige jaren is de FSFE aanwezig geweest op heel veel evenementen om te
praten over verschillende aspecten van Vrije Software, om in contact te komen met
onze gemeenschap en om anderen te helpen om lid te worden van onze gemeenschap. Hier
volgt een lijst van evenementen waaraan we de afgelopen jaren deelnamen, zonder de
intentie te hebben van volledig te zijn:
</p>
<ul>
<li>2de CCC, Berlijn</li>
<li>5de Jornadas Regionales de Software Libre, Rosario</li>
<li>A2K Meeting, Londen</li>
<li>A2K2@Yale, Verenigde Staten</li>
<li>A2K@Yale, Verenigde staten</li>
<li>ATTAC Duitsland Summer Academy</li>
<li>British Computer Society, Londen</li>
<li>Campus Party, Valencia</li>
<li>ChaosControl Conference, Wenen</li>
<li>ConfSL, Cosenza</li>
<li>FISL, Brazilië</li>
<li>FOSDEM, Brussel</li>
<li>GPLv3 Conferenties</li>
<li>HGKZ, Zurich</li>
<li>III Encontro de Software Livre do Amazonas, Manaus</li>
<li>Internet Days, Stockholm</li>
<li>Internet Hungary 2005</li>
<li>Internetdagarna, Stockholm</li>
<li>Java Conference Milaan</li>
<li>KDE Conference, Dublin</li>
<li>LACFREE, Recife</li>
<li>LWE, Utrecht</li>
<li>LinuxTag, Berlijn</li>
<li>LinuxTag, Wiesbaden</li>
<li>LinuxWorld Expo, Frankfurt</li>
<li>LinuxWorld Expo, Milaan</li>
<li>Linuxwochen, Wenen</li>
<li>Meeting Libre 2007, Miraflores de la Sierra</li>
<li>OpenOffice.org Conference, Koper - Capodistria</li>
<li>SANE, Delft</li>
<li>SERCI Workshop, Helsinki</li>
<li>SFScon, Bolzano</li>
<li>STACS kickoff, Parijs</li>
<li>Svenska Linuxforeningen</li>
<li>TACD Conference, Brussel</li>
<li>Trophees du Libre, Soissons</li>
<li>Tweakfest, Zurich</li>
<li>Valtellinux, Caiolo</li>
<li>Wizards of OS, Berlijn</li>
<li>dorkbot.swiss, Zurich</li>
<li>eIFL workshop, Kiev</li>
<li>eLiberatica 2007, Brasov</li>
</ul>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="annual-report">Annual report</tag>
</tags>
</html>