Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

22 lines
888 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-11-21">
 5. <title>De FSFE wordt de juridische voogd van het Bacula Project</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Kern Sibbald, de stichter en hoofdontwikkelaar van de Bacula network backup solution,
 9. wees zijn auteursrecht toe aan de FSFE. "Ik wilde het engagement van het Bacula
 10. project voor Vrije Software benadrukken", zei Kern. "Bacula is altijd al een community
 11. project geweest, wij willen dat consolideren op lange-termijn. Ik ben blij dat de FSFE deze
 12. dienst aanbiedt, aangezien het een groot deel van de administratieve lasten van onze
 13. schouders neemt, zodat wij ons kunnen focussen op de taak van het
 14. programmeren."
 15. </p>
 16. </body>
 17. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q4/000161.html</link>
 18. </news>
 19. </newsset>