Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

21 lines
785 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-05-19">
 5. <title>Europa bliver vært for den tredje International GPLv3 Conference i Barcelona, Spanien, den 22. og 23. juni</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Konferencen finder sted i Barcelona i Spanien, og det præcise sted vil
 9. snart blive annonceret. I januar begyndte en et år lang offentlig
 10. høringsproces vedrørende opdatering af GNU General Public License.
 11. Licensen, der i almindelig tale kaldes "GPL", anvendes af størstedelen
 12. af fri software, til at beskrive under hvilke betingelser programmellet
 13. må distribueres.
 14. </p>
 15. </body>
 16. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000141.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>