Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

20 lines
737 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-05-09">
 5. <title>FSFE ønsker KDE e.V. velkommen som ny associeret organisation</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. KDE e.V. - en registreret almennyttig organisation som repræsenterer K
 9. Desktop Environment (KDE®) i juridiske og økonomiske anliggender - og Free
 10. Software Foundation Europe (FSFE) er stolte over at kunne annoncere deres
 11. status som associerede projekter, samarbejde på at udbrede og beskytte fri
 12. software på brugeres skrivebordsmiljøer i Europe og over hele verden.
 13. </p>
 14. </body>
 15. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000139.html</link>
 16. </news>
 17. </newsset>