Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

55 lines
1.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Naši dárci 2002</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Naši dárci 2002</h1>
 9. <p id="introduction">
 10. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podporují naši práci. Vaše
 11. <a href="/contribute/contribute.html">příspěvky jako dobrovolníka</a>,
 12. <a href="https://my.fsfe.org/donate">člena</a>
 13. nebo sponzora dělají naši práci uskutečnitelnou. Daná podpora zajišťuje naši nezávislost, což je důvod, proč
 14. je každý malý příspěvek důležitý. Ukažte také veřejně
 15. <a href="/donate/donate.html">svůj dar</a>
 16. pomocí
 17. <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">naší sponzorské grafiky</a>
 18. nebo zůstaňte v anonymitě.
 19. </p>
 20. <localmenu id="2002">2002</localmenu>
 21. <h2>Patroni FSFE</h2>
 22. <dynamic-content group="patrons"/>
 23. <h2>Větší přispěvatelé FSFE</h2>
 24. <dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
 25. <h2>Přispěvatelé FSFE</h2>
 26. <dynamic-content group="contributors"/>
 27. <h2>Stoupenci FSFE</h2>
 28. <dynamic-content group="supporters"/>
 29. <p>
 30. Hardwarové dary jsou uvedeny na našich
 31. <a href="hardware.html">stránkách Hardwarové dary</a>. Obsahují také informace o tom,jak nás podpořit hmotnými dary tohoto druhu.
 32. </p>
 33. </body>
 34. <translator>Pipkin</translator>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->