Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

64 lines
1.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>onze donoren 2001</title>
 6. </head>
 7. <body class="article">
 8. <h1>Onze donoren 2001</h1>
 9. <p id="introduction">
 10. We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw
 11. <a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>,
 12. <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellow</a> of sponsor maken ons werk
 13. mogelijk. Het verspreid zijn van steun verzekert onze onafhankelijkheid,
 14. en dat is waarom iedere kleine bijdrage belangrijk is. Toon publiekelijk
 15. <a href="https://my.fsfe.org/donate">uw donatie</a> met
 16. <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a>
 17. of blijf anoniem.
 18. </p>
 19. <localmenu id="2001">2001</localmenu>
 20. <h2>Mecenassen van de FSFE</h2>
 21. <dynamic-content group="patrons"/>
 22. <h2>Steunverlenende medewerkers van de FSFE</h2>
 23. <dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
 24. <h2>Medewerkers van de FSFE</h2>
 25. <dynamic-content group="contributors"/>
 26. <h2>Supporters van de FSFE</h2>
 27. <dynamic-content group="supporters"/>
 28. <p>
 29. Hardwaredonaties staan vermeld op onze
 30. <a href="hardware.html">Hardwaredonatiewebsite</a>. Daar kan u ook informatie
 31. vinden over hoe u ons kan steunen met hardware.
 32. </p>
 33. </body>
 34. <sidebar promo="donate">
 35. <h3>Financiën van de FSFE</h3>
 36. <ul>
 37. <li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
 38. <li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
 39. <li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
 40. </ul>
 41. </sidebar>
 42. </html>
 43. <!--
 44. Local Variables: ***
 45. mode: xml ***
 46. End: ***
 47. -->