Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

wordlist.pl.xhtml 5.7KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSF Europe - Informacje dla tłumaczy - Lista trudniejszych zwrotów</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Lista trudniejszych zwrotów dla tłumaczy</h1>
 8. <h2>Charakterystyczne zwroty i ich tłumaczenia</h2>
 9. <p>
 10. Staramy się używać ustalonych tłumaczeń następujących angielskich zwrotów
 11. w celu zapewnienia spójności tekstów:
 12. </p>
 13. <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
 14. <tr>
 15. <th>Wersja angielska</th>
 16. <th>Wersja polska</th>
 17. <th>Uwagi</th>
 18. </tr>
 19. <tr>
 20. <td>associate organisation</td>
 21. <td>organizacja stowarzyszona</td>
 22. <td>&#160;</td>
 23. </tr>
 24. <tr>
 25. <td>chancellor</td>
 26. <td>kanclerz</td>
 27. <td>(w znaczeniu: kierownik oddziału FSFE)</td>
 28. </tr>
 29. <tr>
 30. <td>chapter</td>
 31. <td>oddział</td>
 32. <td>(w znaczeniu: prawna jednostka FSFE)</td>
 33. </tr>
 34. <tr>
 35. <td>compulsory licensing</td>
 36. <td>przymusowe licencjonowanie</td>
 37. <td></td>
 38. </tr>
 39. <tr>
 40. <td>coordinator</td>
 41. <td>koordynator</td>
 42. <td>(koordynator jednego z projektów FSFE)</td>
 43. </tr>
 44. <tr>
 45. <td>copyright</td>
 46. <td>prawo autorskie</td>
 47. <td>&#160;</td>
 48. </tr>
 49. <tr>
 50. <td>crypto card</td>
 51. <td>karta szyfrowa</td>
 52. <td>(specjalna karta, którą otrzymują członkowie Stowarzyszenia FSFE)</td>
 53. </tr>
 54. <tr>
 55. <td>European Council</td>
 56. <td>Rada Europejska</td>
 57. <td>&#160;</td>
 58. </tr>
 59. <tr>
 60. <td>European Court</td>
 61. <td>Trybunał Europejski</td>
 62. <td>&#160;</td>
 63. </tr>
 64. <tr>
 65. <td>European Patent Office</td>
 66. <td>Europejski Urząd Patentowy</td>
 67. <td>&#160;</td>
 68. </tr>
 69. <tr>
 70. <td>executive commitee</td>
 71. <td>komitet wykonawczy</td>
 72. <td>&#160;</td>
 73. </tr>
 74. <tr>
 75. <td>extended executive commitee</td>
 76. <td>poszerzony komitet wykonawczy</td>
 77. <td>&#160;</td>
 78. </tr>
 79. <tr>
 80. <td>Fellow</td>
 81. <td>Członek Stowarzyszony</td>
 82. <td>(z znaczeniu: członek Stowarzyszenia FSFE )</td>
 83. </tr>
 84. <tr>
 85. <td>Fellowship</td>
 86. <td>Stowarzyszenie</td>
 87. <td>&#160;</td>
 88. </tr>
 89. <tr>
 90. <td>Free Software</td>
 91. <td>Wolne Oprogramowanie</td>
 92. <td>&#160;</td>
 93. </tr>
 94. <tr>
 95. <td>Free Software community</td>
 96. <td>społeczność Wolnego Oprogramowania</td>
 97. <td>&#160;</td>
 98. </tr>
 99. <tr>
 100. <td>Freedom Party</td>
 101. <td>Stronnictwo Wolnościowe</td>
 102. <td>(w języku polskim rozpowszechniło się
 103. określanie mianem Partia Wolnościowa
 104. amerykańskiej Libertarian Party)</td>
 105. </tr>
 106. <tr>
 107. <td>FSF Europe</td>
 108. <td>FSF Europe</td>
 109. <td>&#160;</td>
 110. </tr>
 111. <tr>
 112. <td>GNU Project</td>
 113. <td>Projekt GNU</td>
 114. <td>&#160;</td>
 115. </tr>
 116. <tr>
 117. <td>hub</td>
 118. <td>centrala</td>
 119. <td>(w znaczeniu: centralna jednostka prawna FSFE,
 120. w odróżnieniu od oddziałów)</td>
 121. </tr>
 122. <tr>
 123. <td>"intellectual property"</td>
 124. <td>"własność intelektualna"</td>
 125. <td>należy zawsze umieszczać w cudzysłowie!</td>
 126. </tr>
 127. <tr>
 128. <td>mailing list</td>
 129. <td>elektroniczna lista adresowa</td>
 130. <td>&#160;</td>
 131. </tr>
 132. <tr>
 133. <td>non-profit</td>
 134. <td>organizacja non profit</td>
 135. <td>&#160;</td>
 136. </tr>
 137. <tr>
 138. <td>President of the FSFE</td>
 139. <td>Prezydent FSFE</td>
 140. <td>&#160;</td>
 141. </tr>
 142. <tr>
 143. <td>sister organisation</td>
 144. <td>organizacja siostrzana</td>
 145. <td>&#160;</td>
 146. </tr>
 147. <tr>
 148. <td>software patent</td>
 149. <td>patent na oprogramowanie</td>
 150. <td>&#160;</td>
 151. </tr>
 152. <tr>
 153. <td>trademark</td>
 154. <td>znak handlowy</td>
 155. <td>&#160;</td>
 156. </tr>
 157. <tr>
 158. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 159. <td>Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego</td>
 160. <td>&#160;</td>
 161. </tr>
 162. </table>
 163. <h2>Wzory tekstów</h2>
 164. <h3>Stopka notatki prasowej</h3>
 165. <pre>
 166. O Free Software Foundation Europe
 167. Free Software Foundation Europe (FSF Europe) jest dobroczynną
 168. organizacją pozarządową zaangażowaną we wszelkie przejawy Wolnego
 169. Oprogramowania w Europie. Dostęp do oprogramowania decyduje o tym,
 170. kto może uczestniczyć w społeczeństwie cyfrowym. Dlatego też
 171. swoboda użytkowania, kopiowania, modyfikowania i redystrybucji
 172. oprogramowania - jak opisano to w definicji Wolnego Oprogramowania -
 173. umożliwia równe uczestnictwo w wieku informacji. Kształtowanie
 174. świadomości tych problemów, prawne i polityczne zabezpieczanie Wolnego
 175. Oprogramowania, oraz ofiarowanie ludziom wolności poprzez wspieranie
 176. rozwoju Wolnego Oprogramowania są podstawowymi zadaniami FSF Europe,
 177. która została utworzona w 2001 roku jako europejska siostrzana
 178. organizacja dla Free Software Foundation ze Stanów Zjednoczonych.
 179. http://www.fsfeurope.org/
 180. </pre>
 181. <h3>Stopka biuletynu internetowego</h3>
 182. <pre>
 183. Spis wszystkich elektronicznych list adresowych
 184. znajdziesz na stronie
 185. http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.pl.html
 186. </pre>
 187. <h3>Podpis e-mailowy wielu Członków Stowarzyszonych</h3>
 188. <pre>
 189. Dołącz do Stowarzyszenia i chroń swoją Wolność! (http://www.fsfe.org/)
 190. </pre>
 191. </body>
 192. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 193. </html>
 194. <!--
 195. Local Variables: ***
 196. mode: xml ***
 197. End: ***
 198. -->