Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

122 lines
3.5 KiB

10 months ago
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Bullet Points on Saving the CII Directive</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <center>[
 9. <a href="/activities/swpat/swpat.html">Introduction</a>
 10. | <a href="/activities/swpat/background.html">Background</a>
 11. | <a href="/activities/swpat/status.html">Status</a>
 12. | <a href="/activities/swpat/documents.html">Further Reading</a>
 13. ]
 14. </center>
 15. <center><h1>Free Software Foundation Europe:<br />
 16. Speerpunten voor het redden van de CII Directive</h1></center>
 17. <p>
 18. Onthouden is niet neutraal, het betekent het gewoonweg
 19. ondersteunen van de text van de Raad.
 20. </p>
 21. <p>
 22. De text van de Raad negeert de eerste lezing en plaatst geen
 23. effective limiet op de mate van patenteerbaarheid.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Interoperabiliteit amendementen kunnen maar één klasse van
 27. problemen oplossen. Wij prefereren het amandement van Erika
 28. Mann over die van Kauppi, maar het voorkomen van het gehele
 29. software patenten probleem zou een veel beter gebruik zijn
 30. van deze kans.
 31. </p>
 32. <p>
 33. "Computer-implemented inventions" (computer geïmplenteerde
 34. uitvindingen), is een wijde term:
 35. </p>
 36. <ul>
 37. <li>
 38. Het omvat "high-tech" innovaties als medische apparatuur
 39. en ABS remsystemen voor in auto's. We verwerpen het
 40. patenteren van "high-tech" innovaties NIET.
 41. </li>
 42. <li>
 43. Het omvat ook standaard manieren voor het gebruik van een
 44. computer: zakelijke gebruiken, manieren van communicatie,
 45. informatie delen, en voor informatie weergeven. Deze
 46. dingen verwerpen wij ("software patenten")
 47. </li>
 48. </ul>
 49. <p>
 50. De Buzek-Rochard amendementen staan patenten op high-tech
 51. innovaties toe, maar voorkomen software patenten door
 52. patenteerbaarheid te beperken tot "toegepaste natuurlijke
 53. wetenschap" (tastbare dingen, niet al het denkbare).
 54. </p>
 55. <p>
 56. Patenten zorgen niet dat banen in Europa blijven. Bedrijven
 57. uit de VS zijn hun IT banen naar lage-lonen landen aan het
 58. verhuizen. Gartner Group bericht dat IT banen met 16%
 59. vermindert zijn in de afgelopen 3 jaar.
 60. </p>
 61. <p>
 62. Een recent onderzoek van de BSA bevestigd dat
 63. "computer-implemented inventions" een term is voor wat in de
 64. VS gewoonlijk 'software patenten' wordt genoemd. Hierom,
 65. minachtend dat ze niets anders produceren dan software,
 66. heeft SAP pagina grote advertenties in de European Voice
 67. geplaatst vragend om "computer-inplemented invention"
 68. patenten. Deze week 2 en vorige week ook 2.
 69. </p>
 70. <p>
 71. Europeese patenten zijn alleen toepasbaar tegen
 72. Europeanen. Ze zijn niet toepasbaar in de VS; daarvoor is
 73. een patent uit de VS nodig, en ze zijn al beschikbaar voor
 74. Europeanen. 73% van de Europeese software patenten zijn
 75. uitgegeven aan niet-Europese bedrijven.
 76. </p>
 77. <p>
 78. Deze richtlijn zal het patenteerbaar maken van software
 79. toestaan, niet omdat het hiervoor een duidelijke
 80. omschrijving bevat, maar omdat het zich berust op
 81. ongedefiniërde termen ("technical", "technical
 82. contribution", e.a.), omdat het zich berust op grammaticale
 83. trucks als "software as such", en omdat het vertrouwt op
 84. betekenisloze classificaties als "pure software". Dit is
 85. niet hoe de EU richtlijn kwaliteit zou moeten zijn.
 86. </p>
 87. <p>
 88. Om deze richtlijn een richtlijn voor "high-tech" innovaties
 89. te maken en niet the software patent richtlijn die het nu
 90. is, vragen we U om voor de Buzek-Rochard amendementen te
 91. stemmen.
 92. </p>
 93. </body>
 94. </html>
 95. <!--
 96. Local Variables: ***
 97. mode: xml ***
 98. End: ***
 99. -->