You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/msooxml/msooxml-idiosyncrasies.nl.x...

289 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>
DIS-29500: Al verworpen voor men
het gebruikt?
</title>
</head>
<body>
<h3>FSFE Achtergrondinformatie</h3>
<h1>DIS-29500: Al verworpen voor men het gebruikt?</h1>
<center>
[<a href="msooxml-idiosyncrasies.pdf">
Ook beschikbaar als PDF (1.4M) (Engelse versie)</a>]
</center>
<p>
Toen ECMA het MS-OOXML-formaat aan ISO voorlegde als ECMA-376
voor een versnelde goedkeuring (fast-track), hebben veel landen
<sup><a href="#1">1</a></sup> de kritiek gegeven dat de
standaard overlapt met de bestaande ISO-standaard ISO/IEC
26300:2006, het Open Document Format (ODF).
</p>
<p>
In hun <a
href="http://www.ecma-international.org/news/TC45_current_work/Ecma%20responses.pdf">
antwoord van februari 2007</a> geeft ECMA toe dat MS-OOXML dezelfde
doelen nastreeft om documenten, rekenbladen en presentaties voor te
stellen dan de ISO/IEC 26300:2006 standaard. Maar ze zeggen er wel bij
dat de standaard aan andere behoeften moet voldoen. Dit wordt
verduidelijkt met ECMA's verklaring dat het expliciete doel voor de
ontwikkeling van ECMA-376 het bewaren van bestaande eigenaardigheden
uit Microsofts verouderde propriëtaire bestandsformaten was. Deze
verklaring is opgenomen in het antwoord dat ECMA in januari 2008 gaf
op de 113 opmerkingen<sup><a href="#2">2</a></sup> die geformuleerd
werden tijdens de stemming van 2 september 2007 en ook in hun
'proposed Disposition of Comments'op 14 januari 2008.
</p>
<p>
Aangezien het zogezegd 'bewaren van bestaande eigenaardigheden'
als reden werd opgegeven voor het hele DIS-29500 ISO-proces,
vindt de FSFE het echt de moeite om dit argument eens van
dichtbij te bekijken.
</p>
<p>
'Het bewaren van bestaande eigenaardigheden is een betwistbare
verantwoording voor het creëren van een internationale
standaard. Het doel van standaardiseren is juist om enige
consistentie te behouden en eigenaardigheden uit te sluiten,
niet om ze te bewaren. Door het bewaren van deze
eigenaardigheden als doel te stellen zal men in het beste geval
goede documentatie krijgen van alle incompatibiliteiten. Toen
duidelijk werd dat het documenteren van bestaande
eigenaardigheden het hoofddoel is van DIS-29500 had men het hele
proces onmiddelijk moeten stopzetten.
</p>
<p>
Analyses van DIS-29500 door de nationale standaardisatiebureaus
brachten al vlug aan het licht dat er vaak verwezen wordt naar
informatie uit verouderde propriëtaire bestandsformaten, maar de
specificaties van deze formaten ontbreekt. Dus alhoewel het
bewaren van bestaande eigenaardigheden werd genoemd als een
belangrijk doel voor het ontwikkelen van deze standaard,
ontbreekt deze informatie in de meer dan 6000 pagina's tellende
specificatie.
</p>
<p>
Microsoft heeft onlangs haar verouderde bestandsformaten
opgegeven. Als onderdeel van hun antwoord op de opmerkingen over
het DIS-29500-proces heeft Microsoft kort voor de BRM ook
aangekondigd om deze formaten beschikbaar te stellen onder de
Open Specification Promise. Alhoewel er veel te weinig tijd zal
zijn voor het analyseren van de duidelijkheid, de kwaliteit en
de betrouwbaarheid van de documentatie voor het starten van de
BRM, zal Microsoft het toch verkopen als een afdoend antwoord op
de kritiek van de ontbrekende specificaties in de DIS-29500. Het
zou wat voortvarend zijn van de nationale bureaus om een blind
vertrouwen te hebben in deze toevoegingen. In het bijzonder
omdat de publicatie ervan zal gebeuren buiten het ISO-bestel en
onderhevig zal zijn aan alle juridische problemen rond de Open
Specification Promise.
</p>
<p>
Tegelijkertijd behandelt ECMA hetzelfde thema ook in Antwoord 34
van haar 'proposed Disposition of Comments', waar ze alle
verwijzingen naar bestaande eigenaardigheden verwijdert uit de
specificaties en ze in een nieuw te creëren annex plaatst voor
verouderde informatie. Door deze informatie uit DIS-29500 te
halen, voldoet deze specificatie niet langer aan het
ontwikkeldoel van de MS-OOXML-standaard. De hele specifatie
wordt daardoor volledig nutteloos.
</p>
<p>
Analyses hadden vroeger al aangetoond dat MS-OOXML dezelfde
functionaliteiten omvat als ISO/IEC 26300:2006 en dus feitelijk
overbodig is. Het was ECMA die er op aan drong om het
documenteren van verouderde eigenaardigheden als voldoende grote
reden te beschouwen voor ISO om haar eigen goede praktijken en
toekomstgerichte standaardisatie te negeren. Maar zelfs volgens
ECMA's eigen criteria is de verantwoording voor DIS-29500
helemaal achterhaald.
</p>
<p>
Kort samengevat: Antwoord 34 van de 'proposed Disposition of
Comments' spreekt Antwoord 31, waar men het bewaren van
eigenaardigheden nog als primair ontwikkeldoel voorstelde,
helemaal tegen. Volgens dezelfde redenering maakt het ook ECMA's
antwoord van februari 2007 ongeldig.
</p>
<h4>Geen implementatie van DIS-29500</h4>
<p>
Aangezien men de standaardisatie van DIS-29500 niet kan
verantwoorden zou de goedkeuring ervan de concurrenten in de
IT-sector onnodig op kosten jagen. Dit zou de prijzen voor de
eindgebruikers opnieuw kunstmatig verhogen.
</p>
<p>
DIS-29500 is eigenlijk een poging om het huidige standaard
bestandsformaat van Microsoft te beschrijven. Het voortdurende
standaardisatieproces resulteert echter in steeds meer
wijzigingen aan die beschrijving. Aangezien de implementatie van
dit formaat al een tijdje verkocht wordt zou de update van de
standaard met de reeds voorgestelde verbeteringen ertoe leiden
dat de bestanden die geschreven worden met de huidige versie van
Microsoft office, niet compatibel zullen zijn met de versie die
volgend jaar zal verschijnen. Microsoft heeft dit tijdens de
internationale studiefase altijd als een argument tegen
veranderingen aangevoerd.
</p>
<p>
Aangezien de 'proposed Disposition of Comments' meer dan 2000
pagina's telt en Microsoft de enige parij is die commercieel
belang heeft bij DIS-29500, is het heel waarschijnlijk dat er
aanzienlijke verschillen zullen bestaan tussen DIS-29500 en de
MS-OOXML-implementie ervan. Desondanks zal deze laatste door
Microsoft een implementatie van DIS-29500 genoemd worden.
</p>
<p>
Het controleren van deze laatste claim en van de betrouwbaarheid
van de weggeschreven data ten opzichte van DIS-29500 zal een
zuur kostelijke oefening worden voor alle gebruikers van
MS-OOXML. Aangezien er maar één zogenaamd volledige
implementatie beschikbaar is, zullen gebruikers hun binaire
bestanden heel zorgvuldig moeten vergelijken met de DIS-29500
specifaties als ze de betrouwbaarheid van hun data willen
verifiëren.
</p>
<p>
Microsoft en ECMA gebruiken deze strategie reeds in hun
antwoorden op de kritiek door een lijst van programma's die
compatibiliteit zoeken met Microsoft Office 2007 voor te stellen
als implementaties van DIS-29500. Zelfs programma's die niet
gemaakt worden door onderaannemers van Microsoft gebruiken
DIS-29500 als richtlijn om een implementatie te maken van het
huidige Microsoft bestandformaat, maar het programma dat ze
gebruiken als benchmark voor hun bestanden is geen betrouwbare
implementatie van DIS-29500. De bestanden zijn dus alleen binair
compatibel met Microsoft Office 2007.
</p>
<p>
Men dient er hier op te wijzen dat een gelijkaardige situatie
nooit kan voorkomen met ISO/IEC 26300:2006 (ODF) aangezien er al
verschillende onafhankelijke implementaties van deze
specificaties bestaan. Bestanden die geschreven worden door één
van deze implementaties moeten gelezen kunnen worden door de
anderen, anders is er een probleem met de betrouwbaarheid van
ten minste één van de programma's. Aangezien er een brede waaier
van toepassingen zijn en tevens een grote grote groep gebruikers
van ODF, zullen incompatibiliteiten snel en makkelijk ontdekt
worden. Een brede basis van gebruikers en implementaties is de
beste garantie tegen het sluipende gevaar van lock-in
</p>
<h4>Herinner ECMA-234?</h4>
<p>
De markt heeft geen behoefte aan ECMA-376, de specificaties
leveren niet het beoogde doel om bestaande eigenaardigheden te
bewaren en Microsoft heeft er zich ook niet toe verbonden om de
uitkomst van het DIS-29500-proces voor een substantiële tijd
betrouwbaar te implementeren. Herinnert iemand
zich <a
href="http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-234.htm">
ECMA-234</a> nog? De "Application Programming Interface for
Windows (APIW)".
</p>
<p>
Deze ECMA-standaard werd ook voorgesteld als een standaardisatie
voor het Windows besturingssysteem en er werden gelijkaardige
beloften over gemaakt dan vandaag bij ECMA-376. Korte tijd na de
aanvaarding van de standaard, werd ECMA-234 afgevoerd met de
lancering van Windows 95. Dit besturingssysteem negeerde
volledig het bestaan van ECMA-234. Microsoft's beslissingen rond
dit product maakten ECMA-234 zinloos en maakte van heel de
specificatie een berg verloren tijd en moeite. Zonder een
bindend engagement van Microsoft om de uiteindelijke DIS-29500
standaard te implementeren, zal het huidige proces ongetwijfeld
dezelfde weg opgaan.
</p>
<p>
Het lijkt alsof ISO, zijn nationale standaardisatiebureaus en
honderden specialisten in standaarden van over de hele wereld
gebruikt worden in een eerder kostelijke marketingoefening rond
één produkt. Men kan zich afvragen of ISO het moet toelaten om
op zo'n manier gebruikt te worden.
</p>
<p>
Als het de gewoonte wordt om standaardisatie aan te vragen voor
het promotioneel effect en men die standaard daarna negeert, zou
ISO wel eens afgevoerd kunnen worden in de wereld van de
informatie- en communicatietechnologie.
</p>
<p>
FSFE vindt dit laatste een te grote prijs die betaald zou moeten
worden voor een goedkeuring van DIS-29500.
</p>
<h2>Aanvullende informatie</h2>
<ul>
<li><a href="/activities/msooxml/msooxml-interoperability.html">
Interoperabiliteitsproblemen met MS-OOXML</a></li>
<li><a href="/activities/msooxml/msooxml-questions.html">
Zes vragen aan de nationale standaardisatiebureaus</a></li>
<li><a href="/activities/msooxml/msooxml-converter-hoax.html">
Het convertieleugen</a></li>
<li><a href="/activities/msooxml/msooxml-questions-for-ms.html">
Vragen voor Microsoft over open formaten</a></li>
</ul>
<hr />
<p class="footnote">
[<a name="1">1</a>] Australië, Canada, Denemarken, Frankrijk,
Duitsland, Japan, Kenia, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden,
Singapore en het Verenigd Koninkrijk
</p>
<p class="footnote">
[<a name="2">2</a>] BR-0002, CL-0057, CL-0058, CL-0059, CL-0060, CL-0061,
CL-0062, CL-0063, CL-0064, CL-0065, CL-0066, CL-0067, CL-0068, CL-0069,
CL-0070, CL-0071, CL-0073, CL-0074, CL-0075, CL-0076, CL-0077, CL-0078,
CL-0079, CL-0080, CL-0081, CL-0082, CL-0083, CL-0084, CL-0085, CL-0086,
CL-0087, CL-0089, CL-0090, CO-0081, CO-0082, DE-0114, DK-0004, DK-0005,
GB-0136, GB-0137, GB-0138, GB-0140, GB-0141, GB-0142, GB-0143, GB-0144,
GB-0145, GB-0146, GB-0147, GB-0148, GB-0149, GB-0150, GB-0151, GB-0152,
GB-0153, GB-0154, GB-0155, GB-0156, GB-0157, GB-0158, GB-0159, GB-0160,
GB-0161, GB-0162, GB-0163, GB-0164, GB-0165, GB-0166, GB-0167, GB-0168,
GB-0169, GB-0170, GR-0094, GR-0095, IR-0008, IR-0010, IR-0011, NZ-0015,
NZ-0016, NZ-0017, NZ-0018, NZ-0019, NZ-0020, NZ-0021, NZ-0022, NZ-0023,
NZ-0024, NZ-0025, NZ-0026, NZ-0027, NZ-0028, NZ-0029, NZ-0031, NZ-0032,
NZ-0033, NZ-0034, NZ-0035, NZ-0036, NZ-0037, NZ-0038, NZ-0039, NZ-0040,
NZ-0041, NZ-0042, NZ-0043, NZ-0044, NZ-0045, NZ-0046, NZ-0047, NZ-0048,
US-0096, US-0097, US-0098
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->