Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

884 lines
44 KiB

10 months ago
10 months ago
10 months ago
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>GPLv3 - Afschrift van Richard Stallman's toespraak in Brussel,
 6. België; 01-04-2007</title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <div class="image right">
 10. <a href="gplv3.html"><img src="/graphics/gplv3-logo-red.png" alt="GPLv3 logo" /></a>
 11. </div>
 12. <h1 id="top"> Afschrift van Richard Stallman's toespraak in Brussels, België; 1 april
 13. 2007</h1>
 14. <p>
 15. Het originele afschrift verscheen in het Engels op 4 april 2007. Achtergrond en
 16. aanverwante onderwerpen
 17. </p>
 18. <ul>
 19. <li><a href="https://wiki.fsfe.org/transcripts">Lijst met afschriften van de FSFE</a></li>
 20. <li><a href="diff-draft2-draft3.html">diff tussen v2 en v3</a></li>
 21. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/comments/gplv3-draft-3.html">Discussietekst 3
 22. (open commentaarsysteem)</a></li>
 23. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/gpl3-dd3-rationale.pdf">Document met achterliggende
 24. redenering</a></li>
 25. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/dd3-faq">dd3 FAQ</a></li>
 26. <li><a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20070403114157109">Het interview
 27. met Sean Daly op diezelfde dag</a></li>
 28. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/lgpl3-dd2-guide">De tweede discussietekst voor de LGPL is
 29. gepubliceerd</a></li>
 30. <li><a
 31. href="http://ciaran.compsoc.com/TEMPORARY-URL-rms-gplv3-20070401.vorbis.ogg">
 32. De geluidsopnamen</a></li>
 33. </ul>
 34. <p>
 35. De opnamen werden verzorgd door Sean Daly. Afschrift door Ciarán O'Riordan. U kan deze activiteiten
 36. ondersteunen door <a href="https://my.fsfe.org/donate">lid te worden van de Fellowship of
 37. FSFE</a>, door <a href="/help/donate">donaties aan de FSFE</a> en door anderen
 38. aan te moedigen hetzelfde te doen. De toespraak verliep in het Engels.
 39. </p>
 40. <h2>Hoofdpunten van de toespraak</h2>
 41. <ol>
 42. <li><a href="#free-sw">Wat is Vrije Software?</a></li>
 43. <li><a href="#gnu">Het GNU-project</a></li>
 44. <li><a href="#licences">Vrije Softwarelicenties</a></li>
 45. <li><a href="#internationalisation">Internationalisering</a></li>
 46. <li><a href="#tivoisation">Tivoïsatie</a></li>
 47. <li><a href="#tivoisation-d3">Tivoïsatie - de beperkingen in de derde proeftekst</a></li>
 48. <li><a href="#eucd">Uithollen van de EUCD en de DMCA</a></li>
 49. <li><a href="#ms-novell">Novell, Microsoft en patenten</a></li>
 50. <li><a href="#termination">Stopzetten van de licentie</a></li>
 51. <li><a href="#added">Formaliseren van de extra toestemmingen</a></li>
 52. <li><a href="#bittorrent">BitTorrent</a></li>
 53. <li><a href="#retaliation">Patentvergelding en de Apache-licentie</a></li>
 54. <li><a href="#bracketed">De zin tussen vierkante haakjes</a></li>
 55. </ol>
 56. <h2 id="presentation">De toespraak</h2>
 57. <div class="image">
 58. <img src="rms-20070401.jpeg" alt="Richard Stallman speaking" />
 59. </div>
 60. <p>
 61. <span id="free-sw">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Wat is Vrije Software?]</span>
 62. </p>
 63. <p class="indent">
 64. Om de GNU General Public License te kunnen begrijpen, moet men eerst weten wat Vrije
 65. Software is. Vrije Software is software die de vrijheden van haar gebruikers respecteert.
 66. Software die niet vrij is, noemt men propriëtaire software. Niet-vrije software, software die
 67. haar gebruikers onderwerpt, wordt verdeeld onder een sociaal systeem dat de gebruikers
 68. verdeeld en hulpeloos maakt. Verdeeld omdat het voor elke gebruiker verboden is om het
 69. programma met andere te delen, hulpeloos omdat de gebruikers de broncode niet hebben,
 70. ze kunnen de software niet aanpassen, niet beheren, men kan zelfs niet onafhankelijk
 71. controleren wat de software echt doet. Er kunnen best slechte eigenschappen ingebouwd
 72. zitten, en de gebruikers kunnen zelfs niet onderzoeken wat die slechte eigenschappen zijn.
 73. </p>
 74. <p class="indent">
 75. Vrije Software respecteert de vrijheid van haar gebruikers. Daarom is het heel belangrijk om
 76. duidelijk te maken dat als we spreken over Vrije Software, we praten over vrijheid en niet over
 77. de prijs, we praten niet over gratis software. Het gaat ons niet over de prijs, de prijs is maar
 78. een detail. Een bijkomend iets, geen ethische regel. Als u op een juiste manier over Vrije
 79. Software wil nadenken bekijk het dan als vrije meningsuiting, en niet als een vrij (gratis) biertje.
 80. (think of free speech, not free beer)
 81. </p>
 82. <p class="indent">
 83. Om precies te zijn, geeft Vrije Software u de volgende vier vrijheden:
 84. </p>
 85. <ul>
 86. <li>
 87. Vrijheid nul, de vrijheid om een programma te gebruiken zoals u dat zelf wil.
 88. </li>
 89. <li>
 90. Vrijheid één, de vrijheid om de broncode van een programma te bestuderen en te
 91. veranderen, zodat het programma doet wat u wil als u het gebruikt.
 92. </li>
 93. <li>
 94. Vrijheid twee, de vrijheid om uw buur te helpen; dat is de vrijheid om exacte kopieën
 95. door te geven aan anderen, als u dat wil.
 96. </li>
 97. <li>
 98. Vrijheid drie, de vrijheid om uw gemeenschap te helpen; dat is de vrijheid om uw
 99. aangepaste versie van de software te verdelen, als u dat wil.
 100. </li>
 101. </ul>
 102. <p class="indent">
 103. Elk van deze vrijheden geeft u de kans om iets te doen, als u dat wil. Het is geen verplichting,
 104. het moet niet. U bent niet verplicht een programma te gebruiken. U hoeft de broncode niet te
 105. bestuderen en te veranderen. U moet geen exacte kopieën van het programma verdelen. En
 106. u moet uw aangepaste versies van de software niet verdelen. Maar het staat u wel vrij dat te
 107. doen, als u dat wil.
 108. </p>
 109. <p class="indent">
 110. Als dit een toespraak was over Vrije Software, zou ik nu uitleggen waarom deze vier vrijheden
 111. essentieel zijn, maar in deze korte inleiding zal ik dat achterwege moeten laten. Het volstaat
 112. dat ik zeg indien software met deze vier vrijheden verdeeld wordt, de software verdeeld en
 113. gebruikt wordt op een sociaal ethisch verantwoorde wijze. Wat betekent dat de software, binnen
 114. deze context tenminste, ethisch verantwoord is. Maar als één van deze vrijheden wezenlijk
 115. ontbreekt, dan is het programma propriëtaire software, wat betekent dat het programma
 116. verdeeld en gebruikt wordt op een onethische wijze, wat dit programma ook doet, het zou
 117. nooit op zo'n wijze verdeeld mogen worden.
 118. </p>
 119. <p class="indent">
 120. Een niet-vrij programma ontwikkelen levert geen bijdrage aan de gemeenschap. Het is een
 121. aanval op onze vrijheid en op de sociale solidariteit. Zo'n aanvallen moeten ontmoedigd
 122. worden, ik kijk uit naar de dag dat ze ophouden te bestaan. Dat is het doel van de Vrije
 123. Software-beweging; alle computergebruikers moeten deze vier vrijheden hebben, voor alle
 124. software die ze gebruiken. De onderwerping van anderen, door middel van de software die
 125. ze gebruiken, moet ophouden.
 126. </p>
 127. <p>
 128. <span id="gnu">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Het GNU-project]</span>
 129. </p>
 130. <p class="indent">
 131. Om dit te verwezenlijken, of toch tenminste om een aanzet te geven, begon ik in 1984 aan de
 132. ontwikkeling van een besturingssysteem dat volledig uit Vrije Software moest bestaan. Ik
 133. noemde het GNU, wat een recursief acroniem is voor "GNU's Not Unix". Dit systeem is in
 134. technisch opzicht compatibel met Unix, maar het is belangrijk dat het geen Unix is. Unix is
 135. propriëtaire software en GNU, dat dus geen Unix is, kan door ons, de ontwikkelaars, vrij
 136. gemaakt worden, en dat maakt het verschil - u krijgt een besturingssysteem dat u vrij kan
 137. gebruiken zonder uw vrijheid voor iemand te moeten opgeven.
 138. </p>
 139. <p class="indent">
 140. Vandaag zijn er tientallen miljoenen, misschien zelfs honderd miljoen gebruikers van één of
 141. andere variant van het GNU-systeem. De meeste mensen weten niet dat ze een variant van
 142. het GNU-systeem gebruiken, omdat zij denken dat ze Linux gebruiken. Linux is inderdaad
 143. één onderdeel van het systeem dat ze gebruiken. Een onderdeel dat een essentieel deel
 144. van het werk verricht en dat ontwikkeld werd in 1991, en door zijn ontwikkelaar bevrijd werd
 145. in 1992. Met de GNU plus Linux combinatie werd het voor het eerst mogelijk om een
 146. PC-compatibele computer te gebruiken in vrijheid.
 147. </p>
 148. <p>
 149. <span id="licences">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Vrije Softwarelicenties]</span>
 150. </p>
 151. <p class="indent">
 152. Linux werd bevrijd door het opnieuw uit te brengen onder de GNU General Public License.
 153. De GNU General Public License is de Vrije softwarelicentie die ik geschreven heb voor de
 154. onderdelen van het GNU-systeem. Als wij onderdelen schreven, maakten we er Vrije Software
 155. van door ze uit te brengen onder de GNU GPL.
 156. </p>
 157. <p class="indent">
 158. Maar wat betekent dat? Juridisch bekeken is een programma een literair werk, en dus
 159. onderhevig aan het auteursrecht. Alles wat u schrijft, valt automatisch onder het auteursrecht -
 160. wat eigenlijk een absurde wet is, maar het is zo - en deze wetgeving verbiedt kopiëren,
 161. verdelen en aanpassingen aan dat werk. Dus hoe kan zo'n programma ooit Vrije Software
 162. worden? De eigenaar van het auteursrecht moet een tekst bijvoegen die de gebruikers
 163. zegt: "U heeft de vier vrijheden", omdat wij daar geen probleem van maken. Zo'n tekst is een
 164. Vrije Softwarelicentie. Elke tekst die u deze vrijheden geeft is een Vrije Softwarelicentie.
 165. </p>
 166. <p class="indent">
 167. Er bestaan momenteel wel een twaalftal verschillende Vrije Softwarelicenties, maar de GNU
 168. GPL is de meest populaire. Het wordt gebruikt voor ongeveer 70% van alle Vrije
 169. Softwarepakketten. Het grootste verschil tussen de GNU GPL en de meeste andere Vrije
 170. Softwarelicenties is dat de GNU GPL een copyleftlicentie is.
 171. </p>
 172. <p class="indent">
 173. Copyleft is een techniek die ik heb uitgevonden, een manier om de auteursrechtwetgeving te
 174. gebruiken om de vrijheid van anderen te verdedigen. Om een Vrije Softwarelicentie te zijn,
 175. moet een licentie u de vier vrijheden geven, als u dus een programma krijgt onder om het
 176. even welke Vrije Softwarelicentie, dan heeft u deze vier vrijheden. De licentie geeft ze u. En
 177. daar hoort ook vrijheid nummer drie bij, de vrijheid om aangepaste versies te verdelen, en
 178. vrijheid nummer twee, de vrijheid om kopieën zonder aanpassingen te verspreiden. Maar als
 179. u deze vrijheden gebruikt, als u deze kopieën verder verdeelt aan anderen, hebben zij dan
 180. ook deze vier vrijheden?
 181. </p>
 182. <p class="indent">
 183. Misschien wel, misschien niet, het hangt van jou af. Zo zag ik in 1984 bijvoorbeeld al het
 184. gevaar dat iemand uitvoerbare code van het programma zou verdelen, zonder er de broncode
 185. bij te leveren, wat als gevolg zou hebben dat de ontvangers van deze bestanden nooit
 186. vrijheid nummer één zouden hebben. De vrijheid om de broncode te bestuderen en het
 187. programma aan te passen zodat het doet wat zij willen.
 188. </p>
 189. <p class="indent">
 190. Dus als je kopieën kan verdelen zonder de broncode mee te leveren, dan zouden mensen
 191. die het programma van jou krijgen nooit de vier vrijheden hebben. Toch niet allemaal.
 192. </p>
 193. <p class="indent">
 194. Iets anders wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is bijkomende beperkingen opleggen. Als
 195. je het programma verder verdeelt, gebruik je misschien een andere licentie, één met meer
 196. beperkingen, die de vier vrijheden van de gebruiker niet respecteert. Als je dat moest doen,
 197. hebben de personen die het programma van jou krijgen geen Vrije Software gekregen. Veel
 198. Vrije Softwarelicenties staan dit soort gedrag toe, ze geven je de vier vrijheden, maar helpen
 199. ze niet verdedigen. Een tussenpersoon kan alle vrijheid aan het programma ontnemen en het
 200. aan jou geven. Je krijgt dan wel de code, maar niet de vrijheid. Je krijgt dan bijvoorbeeld
 201. alleen het uitvoerbare bestand, of het uitvoerbare bestand met een licentie die zegt dat het
 202. niet is toegestaan om dit programma te kopiëren. Misschien krijg je zelfs de broncode, maar
 203. heb je niet de toestemming om ze te kopiëren. Er kan van alles gebeuren met als resultaat
 204. dat je geen Vrije Software krijgt.
 205. </p>
 206. <p class="indent">
 207. Het was mijn doel, bij het ontwikkelen van het GNU besturingssysteem, om alle
 208. computergebruikers opnieuw vrijheid te geven. Als het voor een tussenpersoon mogelijk is
 209. om de software niet-vrij te maken, als men, bijvoorbeeld door het veranderen van de
 210. software, het excuus heeft om de software niet-vrij te maken, dan is mijn doel mislukt. Dan zijn
 211. wij er niet in geslaagd om de gebruiker zijn vrijheid te geven.
 212. </p>
 213. <p class="indent">
 214. Daarom heb ik een Vrije Softwarelicentie ontworpen die er voor zorgt dat iedereen die een
 215. versie krijgt van het programma, een Vrije Softwareversie krijgt, een versie met de vier
 216. vrijheden. In versie één van de GNU GPL, die gepubliceerd werd in 1989, heb ik er dan ook
 217. voor gezorgd dat de twee eerder beschreven aanvallen op uw vrijheid, onmogelijk werden.
 218. </p>
 219. <p class="indent">
 220. De eerste: alleen het uitvoerbaar bestand verdelen, zonder de broncode. GPL versie één
 221. stelde duidelijk dat als u een uitvoerbaar bestand wil verdelen, u ook de broncode voor
 222. dezelfde mensen beschikbaar moet maken. Zo werd deze aanval afgeblokt.
 223. </p>
 224. <p class="indent">
 225. De andere aanval was het opleggen van bijkomende licentievoorwaarden, het veranderen
 226. van de licentie. Versie één van de GPL stelde duidelijk dat u de toestemming hebt om
 227. kopieën te verdelen, maar dat u dat wel opnieuw onder deze licentie moet doen, niets meer
 228. en niets minder. Op enig andere manier mag u de software niet verdelen. Dus geen extra
 229. voorwaarden. En de voorwaarden die anderen hun vrijheid geven mogen niet verwijderd
 230. worden. Elke kopie die u aan iemand anders geeft, moet juridisch gezien onder dezelfde
 231. licentie verdeeld worden, onder de GNU GPL.
 232. </p>
 233. <p class="indent">
 234. In 1991 publiceerde ik de tweede versie van de GNU GPL, die nog andere methodes om
 235. onze vrijheid te ontnemen, moest blokkeren. Een methode die ik in 1989 nog niet kende, maar
 236. waar ik me later bewust van werd. Dat was een patenthouder die een verdeler van de
 237. software zou aanklagen, en in een vergelijk zou de verdeler ermee akkoord gaan om "de
 238. software te verdelen met bepaalde beperkingen voor de gebruikers".
 239. </p>
 240. <p class="indent">
 241. Wat konden we daaraan doen? Softwarepatenten zijn wapens die niet zouden mogen
 242. bestaan. Zij zijn een bedreiging voor de computergebruikers, ze ondermijnen
 243. softwareontwikkeling, ze zijn alleen positief voor de megabedrijven. Het zijn ook de
 244. megabedrijven die lobbyen voor deze patenten, met de hulp van hun schoothondje,
 245. de regering uit Washington.
 246. </p>
 247. <p class="indent">
 248. In landen die gek genoeg zijn geweest om softwarepatenten toe te staan, kan een
 249. patenthouder elke verspreiding van het programma tegenhouden, als dat een
 250. gepatenteerd idee van hem bevat. We kunnen dit soort gedrag door middel van een licentie
 251. niet tegenhouden. Een Vrije Softwarelicentie geeft je enkel de toestemming om de
 252. auteursrechten te gebruiken van het betreffende werk, het heeft niets te maken met iemand
 253. anders zijn patenten.
 254. </p>
 255. <p class="indent">
 256. We kunnen niet verhinderen dat een patenthouder een programma dood maakt, maar we
 257. kunnen wel hopen dat we het programma kunnen besparen van iets ergers dan de dood,
 258. het programma niet-vrij maken, het herleiden tot een instrument voor onderwerping. Ons
 259. programma kan beter ophouden te bestaan, tenminste voor de volgende twintig jaar, de
 260. tijd dat een patent geldt, dan dat het een instrument wordt voor onderwerping van zijn
 261. gebruikers. Dat was een oplossing die ik wel kon verwezenlijken. Dus in GPL versie twee,
 262. sectie zeven staat dat als je extra voorwaarden krijgt opgelegd voor het gebruik, of als er
 263. extra voorwaarden zijn die je verbieden het programma te verdelen met al de vrijheden van
 264. de GPL, dan mag je het programma niet meer verdelen.
 265. </p>
 266. <p class="indent">
 267. Dus iedereen die jou probeert aan te klagen, of die daarmee dreigt, en een vergelijk probeert
 268. te bekomen waardoor het programma een instrument wordt voor onderwerping, zal
 269. ontdekken dat hij alleen de dood van het programma heeft bekomen. ...wat ten minste het
 270. veel ergere lot dan de dood, voor het programma voorkomt. En het is al gebleken, dat deze
 271. maatregel onze gemeenschap een zekere bescherming biedt, aangezien patenthouders er
 272. vaak weinig voordeel in zien om een programma 'dood' te maken. Als aan de andere kant,
 273. een patent een programma niet-vrij kon maken, en mensen moest kunnen laten betalen om
 274. het te gebruiken, dan zouden ze er vast wel de voordelen van in zien. Dus als de patenthouder
 275. de kans moest krijgen om een programma te misbruiken, dan zou dat veel verleidelijker zijn
 276. dan de kans om het programma te vermoorden. Door ons been stijf te houden, maken we het
 277. dus minder waarschijnlijk dat ergere dingen met onze software gebeuren.
 278. </p>
 279. <p class="indent">
 280. GPL versie twee wordt nu al zestien jaar gebruikt. De afgelopen jaren zagen we al vaak
 281. redenen om er veranderingen in aan te brengen. Twee jaar geleden, hebben we besloten
 282. de we er echt werk van gingen maken en een nieuwe versie wilden uitbrengen. We beseften
 283. dat dat tijd zou vragen. Ik heb enkele maanden van 2005 aan de derde versie van de GPL
 284. gewerkt, om een eerste discussietekst klaar te krijgen tegen januari 2006.
 285. </p>
 286. <p class="indent">
 287. We hebben zopas de derde discussietekst gepubliceerd en hebben beslist om nog zestig
 288. dagen te wachten, om dan hopelijk de allerlaatste discussietekst voor te stellen die na de
 289. laatste commentaren de uiteindelijke versie moet worden.
 290. </p>
 291. <p class="indent">
 292. Welke veranderingen hebben we ingevoerd?
 293. </p>
 294. <p class="indent">
 295. Mensen vragen vaak voor een eenvoudige samenvatting van de veranderingen, maar dat
 296. is onmogelijk. Dat komt omdat elke verandering vrij specifiek is, maar steeds met hetzelfde
 297. doel voor ogen: de vrijheid van elke gebruiker verdedigen. Dat zal nooit veranderen. Dus
 298. alle veranderingen gaan over een specifiek punt en detail. Ik zal iets vertellen over de meest
 299. belangrijke. Eén ervan is de internationalisering.
 300. </p>
 301. <p>
 302. <span id="internationalisation">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie:
 303. Internationalisering]</span>
 304. </p>
 305. <p class="indent">
 306. We hebben de gebruikte taal aangepast, om te voorkomen dat we termen moeten gebruiken
 307. die meer dan nodig verschillen tussen verschillende landen. Termen zoals "distribute". In GPL
 308. versie drie, gebruiken we niet langer de term "distribute". We hebben twee nieuwe termen
 309. gedefinieerd, we definieerden ze op zo'n manier dat ze wereldwijd zo gelijk mogelijk
 310. geïnterpreteerd kunnen worden. De eerste term is "propagate", wat zoiets als kopiëren
 311. betekent, of alles wat erop lijkt en dat valt onder de auteursrechten.
 312. </p>
 313. <p class="indent">
 314. Alles behalve het aanpassen van een kopie of het gebruiken van het programma, valt onder
 315. "propagating". De tweede term is "convey", wat ongeveer neerkomt op het verdelen onder
 316. anderen, het werd omschreven in functie van de term "propagating" op zo'n manier dat
 317. anderen ook een kopie kunnen verkrijgen. We proberen op deze manier de term "distribution"
 318. te vermijden. In de rest van de licentie spreken we dus over "propagating" en "conveying" van
 319. het werk. Op deze manier zijn de termen vrij universeel. Ze zullen nooit overal helemaal gelijk
 320. zijn, zolang de details van de auteursrechten in verschillende landen verschillen.
 321. </p>
 322. <p>
 323. <span id="tivoisation">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Tivoïsatie]</span>
 324. </p>
 325. <p class="indent">
 326. Een andere belangrijke verandering dient om een nieuwe aanval op onze vrijheden, die de
 327. laatste jaren steeds meer de kop op steekt, aan te pakken. Ik noem het tivoïsatie. Dit is de
 328. praktijk om een machine te ontwikkelen die weigert om software te draaien die door de
 329. gebruiker werd aangepast.
 330. </p>
 331. <p class="indent">
 332. Het is genoemd naar de, volgens mij, eerste machine die dit deed, de Tivo. De Tivo bevat
 333. Vrije Software onder de GPLv2, en de makers hebben ook de broncode vrijgegeven. De
 334. gebruiker van de Tivo kan de software dus aanpassen, zijn nieuwe versie compileren, deze
 335. versie installeren op zijn machine, waarna de machine zal weigeren om deze versie te draaien
 336. omdat ze merkt dat het een aangepaste versie van de software is. Dat betekent dat op een
 337. bepaalde manier de gebruiker wel zijn vrijheid nummer één heeft kunnen uitoefenen, maar in
 338. praktijk is hij het recht verloren, men wordt bedrogen. Dit gebeurt nu systematisch, en wordt
 339. dus een systeem om onze vrijheid te bedreigen. We hebben besloten om ook dit bedrog te
 340. blokkeren. We hebben een extra voorwaarde gemaakt voor het verdelen van de uitvoerbare
 341. code: we zeggen dat als u uitvoerbare code verdeelt samen met een product, of voor het
 342. gebruik in een bepaald product, u ook al de nodige bijhorende zaken moet leveren die nodig
 343. zijn om een eigen, aangepaste versie van de software op dat product te kunnen installeren
 344. en te laten werken met dezelfde mogelijkheden als het origineel, tenzij de nieuwe software
 345. juist die functies verandert. Wat belangrijk is, is niet alleen het feit dat een gebruiker in
 346. staat is om zijn eigen versie te installeren en te laten werken, maar zeker ook dat die nieuwe
 347. versie dezelfde mogelijkheden moet krijgen als het origineel, ondanks dat ze is aangepast.
 348. </p>
 349. <p class="indent">
 350. Het feit alleen al dat een programma wordt gecontroleerd op aanpassingen, en als dat het
 351. geval is,niet in staat wordt gesteld om hetzelfde te doen, dan is dat een inbreuk, dat betekent
 352. dat de installatie-informatie onvoldoende is, dat is wat bijvoorbeeld zou gebeuren onder het
 353. Microsoft schema dat men vroeger Palladium noemde. Zij hadden het idee opgevat dat een
 354. programma zo gecodeerd zou worden dat alleen één bepaald programma in staat zou zijn
 355. om het opnieuw te decoderen. Als je de broncode van het programma zou nemen, de software
 356. veranderde en het opnieuw compileerde, veranderde de checksum van uw versie. Dus zou
 357. de aangepaste versie niet langer in staat staat zijn om de bestanden, gemaakt met het
 358. originele programma, te lezen. En de originele versie zou ook niet in staat zijn om bestanden
 359. die met uw programma gemaakt zijn,voor zover die al bestaan, te lezen. Zij stellen dit voor als
 360. een symmetrische situatie, en beweren dat ze jou niets in de weg leggen, maar onze
 361. voorwaarden stellen dat je alles moet meeleveren zodat uw aangepaste versie in staat is om
 362. dezelfde taak te verrichten als het origineel, en hier is het duidelijk dat alleen het feit dat je
 363. programma veranderde er voor gezorgd heeft dat het niet langer dezelfde taak kan
 364. verrichten.
 365. </p>
 366. <p>
 367. <span id="tivoisation-d3">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Tivoïsatie -
 368. de beperkingen in de derde proeftekst]</span>
 369. </p>
 370. <p class="indent">
 371. In de derde versie hebben we ervoor gekozen om de voorwaarden een beetje af te zwakken.
 372. We hebben het beperkt voor een categorie toestellen die wij "producten voor particulieren"
 373. noemen, waarmee we alle consumentenproducten en toestellen bedoelen die gemaakt zijn
 374. om in huis te gebruiken. Dit hebben we gedaan om toestellen uit te sluiten die bedoeld zijn
 375. voor het gebruik in bedrijven en die normaal gezien nooit door gewone consumenten gebruikt
 376. zullen worden.
 377. </p>
 378. <p class="indent">
 379. We hebben deze regel gewijzigd omdat het grootste gevaar ligt bij de producten voor
 380. particulieren, en we er dankzij deze wijziging in slagen om bedrijven gedeeltelijk akkoord te
 381. laten gaan met de nieuwe regeling, die naar wij hopen zal volstaan om deze dreiging af te
 382. slaan.
 383. </p>
 384. <p class="indent">
 385. Producten die deze techniek van tivoïsatie gebruiken, doen dat meestal omdat één of
 386. andere 'slechte' eigenschap in het product zit ingebouwd. De Tivo bijvoorbeeld bespioneert
 387. zijn gebruikers en past DRM technieken toe. Daarom willen zij niet dat je hun programma
 388. wijzigt. Digital Ristrictions Management is gewoon onethisch, dat zou nooit getolereerd mogen
 389. worden. En je gebruikers bespioneren is ook onethisch, maar we hebben niets in onze
 390. GPL gezet dat zegt dat je je gebruikers niet mag bespioneren, of dat je software in staat moet
 391. zijn om iets te kopiëren. We plaatsen helemaal geen beperkingen op de functionaliteiten van
 392. een door u aangepast programma.
 393. </p>
 394. <p class="indent">
 395. De anti-tivoïtatie vereisten, beperken je niet op dat gebied. Je kan de slechtst mogelijke
 396. praktijken bedenken, en ontwikkelen in een aangepaste versie. Wij proberen er alleen voor
 397. te zorgen dat de gebruikers die het programma van jou krijgen, de vrijheid hebben om deze
 398. slechte eigenschappen terug te verwijderen en om het even welke goede eigenschap die
 399. je verwijderde opnieuw te implementeren. Zij moeten de vrijheid daarvoor hebben, net zoals
 400. u daarvoor de vrijheid had. Dat is hetgeen waar de anti-tivoïsatie regeling voor zorgt.
 401. </p>
 402. <p>
 403. <span id="eucd">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Uithollen van de EUCD en de
 404. DMCA]</span>
 405. </p>
 406. <p class="indent">
 407. We hebben nu ook voorzieningen in sectie drie, die proberen een tegengewicht te vormen
 408. voor oneerlijke wetgeving zoals de Digital Millenium Act in de VS, en het EU Copyright
 409. Directive - een verdrag dat nooit ondertekend zou worden door een regering die haar
 410. burgers wil vertegenwoordigen.
 411. </p>
 412. <p class="indent">
 413. De regeling bevat twee paragrafen. Eén die gericht is op de DMCA en gelijkaardige
 414. wetgeving, een tweede gericht op de EU Copyright Directive, maar beiden hebben hetzelfde
 415. doel. Wat we willen bereiken: als iemand software onder de GPL gebruikt als onderdeel van
 416. een schema om iets de coderen of te decoderen, dan kan tegen een ander programma dat
 417. deze gegevens decodeert nooit een klacht ingediend worden omdat ze een overtreding zijn
 418. van deze wetten. Dit is een eenvoudige maatregel om te voorkomen dat mensen niet langer
 419. ,al dan niet aangepaste, versies van die software zouden kunnen verspreiden. We zorgen
 420. ervoor dat deze wetten niet gebruikt kunnen worden om aangepaste versies van deze
 421. software, verdeeld onder de GPL, tegen te houden.
 422. </p>
 423. <p>
 424. [26:30]
 425. </p>
 426. <p>
 427. <span id="ms-novell">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Novell, Microsoft, en
 428. patenten]</span>
 429. </p>
 430. <p class="indent">
 431. Er bestaat nog een andere aanval op de vrijheid van Vrije Software, die we pas vorig jaar
 432. in november ontdekten met de Novell-Microsoft overeenkomst. Novell maakte zo een
 433. overeenkomst met Microsoft, Novell betaalt Microsoft voor het verdelen van software onder
 434. een GPL-licentie, Microsoft geeft de klanten van Novell in ruil een zeer beperkte
 435. patentlicentie, die alleen geldig is als men akkoord gaat om veel van de vrijheden die de
 436. GPL hen geeft op te geven.
 437. </p>
 438. <p class="indent">
 439. Dit is een zeer grote bedreiging, dus pakken we dit langs twee kanten aan. Eén maatregel is
 440. gericht tegen Microsofts deel in de overeenkomst. Wij zeggen: als je een overeenkomst sluit
 441. voor het bezorgen van iemand anders zijn versie van een programma onder de GPL versie
 442. drie, en je geeft samen daarmee om het even welke soort van patentlicentie, dan wordt deze
 443. patentlicentie uitgebreid naar iedereen die het programma krijgt. Dus als Novell software
 444. gaat verdelen met een GPLv3 licentie met deze overeenkomst, dan heeft dat gevolgen voor
 445. Microsoft want zij verzorgen een vorm van verdeling door hun overeenkomst.
 446. </p>
 447. <p class="indent">
 448. De andere paragraaf, die beiden in sectie elf zitten, is gericht op Novells deel van de
 449. overeenkomst, en zegt: als je een programma verdeelt onder een afspraak met een derde,
 450. zodat uw klanten, op een discriminerende wijze, de belofte krijgen om niet aangeklaagd te
 451. worden voor patentinbreuken, dan ben je in overtreding met de licentie en verlies je dus het
 452. recht de software nog langer te verdelen.
 453. </p>
 454. <p class="indent">
 455. Er zijn eigenlijk wel wat meer voorwaarden, omdat we bepaalde andere praktijken willen
 456. uitsluiten. Zo zijn er bijvoorbeeld patentparasieten, dat zijn bedrijven die enkel en alleen
 457. bestaan om mensen te bedreigen met rechtszaken voor patentinbreuken en hen willen
 458. laten betalen. Als zoiets gebeurt, hebben de bedrijven die aangevallen worden vaak geen
 459. andere keuze dan te betalen. Wij zouden echt niet willen dat ze daarna in een positie van
 460. GPL-overtreder komen te zitten. Dus kwam er een voorwaarde dat deze regeling alleen
 461. geldt als de patenthouder zelf ook een verdeler van software is. Patentparasieten doen dat
 462. dus niet. Met als gevolg dat slachtoffers van deze patentparasieten niet in overtreding worden
 463. gesteld door deze paragraaf.
 464. </p>
 465. <p class="indent">
 466. We hebben ook maatregelen genomen om algemene kruis-licenties en soortgelijke
 467. praktijken, die ons niet op dezelfde manier bedreigen, uit te sluiten.
 468. </p>
 469. <p>
 470. [29:38]
 471. </p>
 472. <p class="indent">
 473. Sectie elf, waarin deze paragrafen zijn opgenomen, doen nog meer. We hebben beslist dat
 474. in de GPL versie drie, de verdelers expliciet patenlicenties moeten geven als ze de
 475. software verdelen. We hebben dit op twee manieren gedefinieerd. Zij die bijdragen leveren
 476. aan het programma, die ook maar iets wijzigen, geven een bevestigende patentlicentie aan
 477. alle toekomstige ontvangers. Zij die alleen maar kopieën van de software verder geven,
 478. zonder iets te veranderen, zijn ertoe gebonden niemand van de toekomstige ontvangers aan
 479. te klagen, of de licentieovereenkomst wordt verbroken.
 480. </p>
 481. <p class="indent">
 482. Dit is een soort van compromis, dat zo ontworpen is dat veel bedrijven geïnteresseerd zullen
 483. zijn om deel te nemen aan de verdeling, en op deze wijze hopen we onze gemeenschap wat
 484. meer veiligheid te bezorgen.
 485. </p>
 486. <p class="indent">
 487. In vorige versies van de GPL hebben we nog nooit enige vorm van expliciete patentlicentie
 488. gehad. We gingen er van uit dat als u software verdeelde onder de GPL, en iemand dus de
 489. toestemming geeft om bepaalde dingen te doen, u die persoon niet kan aanklagen omdat
 490. hij die zaken doet. En in de VS is dat waar, binnen bepaalde grenzen, maar dat geldt niet over
 491. de hele wereld. Dit is dus ook een vorm van internationalisering - hetzelfde resultaat nastreven
 492. over heel de wereld.
 493. </p>
 494. <p>
 495. <span id="termination">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Stopzetten van de
 496. licentie]</span>
 497. </p>
 498. <p class="indent">
 499. Een andere verandering die we invoeren is in de stopzetting van de licentie. Als je de licentie
 500. niet nakomt bij versie twee van de licentie, mag je niets meer met het programma doen. En
 501. de enige manier om deze rechten terug te krijgen, is elke houder van een auteursrecht gaan
 502. opzoeken, en om vergiffenis vragen. Wat je in de meeste gevallen wel zal krijgen, als je
 503. aantoont dat je de licentie in de toekomst wel zal nakomen. Maar soms zijn er echt wel heel
 504. veel auteurs die je moet bezoeken.
 505. </p>
 506. <p class="indent">
 507. Dit kan soms een gigantisch groot werk zijn. Soms is het een onmogelijke taak. In GPL versie
 508. drie, wordt je licentie niet automatisch ingetrokken. Het is de houder van het auteursrecht die
 509. u een brief kan schrijven die zegt: "Ik plaats u onder toezicht.", hierna kan de rechtenhouder,
 510. als hij dat wil, uw licentie beëindigen. Maar dat hoeft niet. Hij kan u ook gewoon vergeven als
 511. hij vaststelt dat u zich in regel stelt.
 512. </p>
 513. <p class="indent">
 514. Met volgend resultaat: Veronderstel dat u een volledige GNU/Linux distributie verdeelt, met
 515. enkele duizenden programma's erin, en u doet iets dat niet mag volgens de licentie.
 516. Veronderstel dan dat u van tien rechtenhouders een bericht krijgt dat u in overtreding bent
 517. met de licentie. U denkt bij uzelf "Oh, ik kan dit beter volgens de regels doen", er gaan dan
 518. zestig dagen voorbij, waarin misschien nog een vijftal rechtenhouders u contacteren. Deze
 519. vijftien rechtenhouders zijn dan ook de enige die jouw licentie kunnen intrekken. Het idee is nu
 520. dat u die vijftien rechtenhouders duidelijk toont dat u nu wel in regel bent, en dat u ze ook
 521. belooft om dat in de toekomst zo te houden. Zij zullen dan zeggen: "OK, wij vergeven u".
 522. </p>
 523. <p class="indent">
 524. U moet niet op zoek naar die duizenden andere rechtenhouders, en hen allemaal om
 525. vergiffenis vragen. Dus zolang u in overtreding bent, kunnen alle rechtenhouders, die op
 526. de hoogte worden gebracht, u een verwittiging sturen. Maar van zodra u in regel bent,
 527. dan hebben ze nog maar zestig dagen om u een verwittiging te sturen, en daarna kan dat
 528. niet meer. Dus moet u alleen maar rekening houden met de personen die binnen deze
 529. periode gereageerd hebben.
 530. </p>
 531. <p>
 532. [34:00]
 533. </p>
 534. <p class="indent">
 535. We hebben ook een automatische herstelperiode ingesteld voor personen die een eerste keer
 536. in overtreding zijn. Als je de licentie overtreedt, en het is je eerste inbreuk bij een bepaalde
 537. rechtenhouder, en je herstelt je fout binnen de dertig dagen, dan wordt u automatisch terug
 538. in regel gesteld. Je bent terug in orde. Maar dat geldt niet meer bij een tweede inbreuk.
 539. </p>
 540. <p class="indent">
 541. We willen het wat makkelijker maken voor toevallige overtreders, diegenen die bereid zijn om
 542. hun fout recht te zetten, terwijl het ook eenvoudiger moet zijn om maatregelen te nemen tegen
 543. diegenen die hun fouten niet willen corrigeren.
 544. </p>
 545. <p>
 546. [34:55]
 547. </p>
 548. <p class="indent">
 549. De nieuwigheid die we in sectie tien hebben ingevoerd, is wat er moet gebeuren als een bedrijf
 550. opsplitst of een afdeling verkoopt aan een ander bedrijf, hoe met het dan verder? Wij hebben
 551. ervoor willen zorgen dat dat duidelijk is. Het zou geen erg controversieel punt mogen zijn, maar
 552. nu is het tenminste geregeld.
 553. </p>
 554. <p>
 555. <span id="added">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Formaliseren van de extra
 556. toestemmingen]</span>
 557. </p>
 558. <p class="indent">
 559. Nog een andere verandering is het formaliseren van wat het betekent om extra
 560. toestemmingen te geven. Er is vandaag met de GPL versie twee al een veel voorkomende
 561. praktijk om te zeggen "Dit wordt verdeeld onder de GPL versie twee of een nieuwere versie,
 562. en daarbovenop mag je ook X, Y en Z". Toegevoegde speciale toelatingen als een
 563. uitzondering.
 564. </p>
 565. <p class="indent">
 566. En dit is perfect in orde, want wat betekent het om een programma te verdelen onder een
 567. Vrije Software licentie? Het is een opsomming van de toelatingen die je geeft en als jij dat wil
 568. kan je nog meer zaken toestaan.
 569. </p>
 570. <p class="indent">
 571. Maar om duidelijk te stellen wat dat betekent, hebben we het geformaliseerd. We hebben
 572. uitgelegd dat je bijkomende toelatingen kan geven voor dat deel van de code onder de
 573. GPL dat je zelf hebt bijgedragen, indien je het recht hebt om deze toelatingen te geven.
 574. Aangezien de code beschikbaar is onder de voorwaarden van de GPL, kan iemand die
 575. de code verandert, de bijkomende toelatingen opnieuw verwijderen. De GPL geeft haar de
 576. toestemming om haar versie te verdelen onder de GPL. Ze hoeft helemaal geen bijkomende
 577. toelatingen te geven voor haar versie. Aangezien ze de bijkomende toelatingen van u kreeg,
 578. kan ze natuurlijk beslissen om ze ook aan u toe te kennen. En als ze deze code verandert,
 579. kan ze ook uw bijgevoegde toelatingen toekennen als ze dat wenst.
 580. </p>
 581. <p class="indent">
 582. Dus als een programma verdeeld wordt onder de GPL plus toegevoegde toestemmingen,
 583. kan iedereen die de code verder verdeelt, kiezen wat hij doet. De toegevoegde
 584. toestemmingen laten staan of verwijderen. Sectie 7 beschrijft dit. Er staat ook dat sommige
 585. soorten van expliciete voorwaarden uit andere Vrije Softwarelicenties, volgens ons,
 586. compatibel zijn met de GPL, wat trouwens nu al vaak in praktijk bij de GPL versie twee is
 587. gebleken. Maar nog eens, het is beter om het expliciet te omschrijven.
 588. </p>
 589. <p class="indent">
 590. Dit zijn vaak heel gewone voorwaarden. Zoals, deze melding van het auteursrecht mag niet
 591. verwijderd worden. Of allerlei vormen van het verwerpen van verantwoordelijkheid. Het zijn
 592. geen zware voorwaarden.
 593. </p>
 594. <p class="indent">
 595. In proeftekst twee, was deze sectie zeven, veel ingewikkelder. We hadden het zo opgesteld
 596. dat er enkele specifieke, belangrijke voorwaarden waren omschreven die je mocht
 597. toevoegen. We hadden dan ook een veel ingewikkelder systeem nodig om deze voorwaarden
 598. juist op te volgen. Veel mensen waren tegen deze ingewikkelde regeling. Dus hebben we
 599. dit opnieuw verwijdert, en sommige zaken op een andere manier aangepakt. Zo bestaat er nu
 600. bijvoorbeeld een sectie in de laatste discussietekst die zegt dat als code wordt verdeeld
 601. onder de GPL versie drie, je dat programma ook mag linken met code die verdeeld wordt
 602. onder de Affero GPL. In een vorige proeftekst hadden we gezegd dat de bijkomende
 603. voorwaarden van de Affero GPL zo'n voorwaarde was die u kon toevoegen voor de code die
 604. u bijdraagt aan een programma. Nu is dat niet meer zo. Nu is de GPL gewoon de GPL, en
 605. het staat alleen toe dat je de code linkt met andere code die door haar ontwerpers verdeeld
 606. wordt onder de Affero GPL.
 607. </p>
 608. <p class="indent">
 609. De Affero GPL, voor diegenen die het niet moesten weten, is eigenlijk gewoon de GNU GPL,
 610. met één bijkomende voorwaarde: als je de software gebruikt op een website, dan moet je de
 611. gebruikers in staat stellen om de gebruikte software te downloaden. De code die
 612. overeenkomt met de versie van het programma waarmee de gebruiker communiceert.
 613. </p>
 614. <p class="indent">
 615. Men is op dit idee gekomen voor personen die specifiek voor dit doel software ontwikkelen,
 616. voor op servers, zij willen dat mensen die openbaar een aangepaste versie van hun software
 617. gebruiken, deze versie ook opnieuw beschikbaar stellen aan de gemeenschap.
 618. </p>
 619. <p class="indent">
 620. Toen wij Affero advies gaven over deze licentie, hadden we al de bedoeling om een
 621. toekomstige versie van de GPL daarmee compatibel te maken. En dit is hoe we dat gaan
 622. verwezenlijken.
 623. </p>
 624. <p>
 625. <span id="bittorrent">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: BitTorrent]</span>
 626. </p>
 627. <p class="indent">
 628. Een andere verandering die we doorvoerden is voor de ondersteuning van zaken zoals
 629. BitTorrent. Bittorrent is vrije uniek, want als je kopieën ontvangt, ben je automatisch ook een
 630. verdeler van de kopieën, zonder dat je het zelf weet. Dit is zo bizar, dat ik in 1991 zoiets nooit
 631. had kunnen verzinnen. En wie een programma onder de GPL versie twee verdeelt met
 632. BitTorrent, doet eigenlijk zaken die niet kunnen volgens de GPL.
 633. </p>
 634. <p class="indent">
 635. Al deze mensen verdelen kopieën, zonder het zelf te weten, maar komen de verplichtingen die
 636. de verplichtingen van de GPL niet na. We hebben dat dus wat aangepast zodat deze mensen
 637. niet in de problemen komen. Het is maar logisch dat verdelen met de hulp van BitTorrent,
 638. toegestaan is.
 639. </p>
 640. <p>
 641. [42:00]
 642. </p>
 643. <p class="indent">
 644. Het probleem heeft te maken met de uitvoerbare code. De GPL stelt dat als je uitvoerbare
 645. code verdeelt, je ook de broncode beschikbaar moet stellen. Maar als iemand
 646. deelneemt aan een Torrent voor de uitvoerbare code, dan is de kans groot dat hij helemaal
 647. niet weet waar de broncode is. Hij heeft de torrent zelf niet opgezet, en we stellen hem dan
 648. ook helemaal niet verantwoordelijk om ook voor de broncode te zorgen, hij is gewoon
 649. een gebruiker die een kopie wil verkrijgen via een Torrent.
 650. </p>
 651. <p class="indent">
 652. Een andere verandering, die het leven van veel mensen een stuk eenvoudiger zal maken, is
 653. dat het nu zal toegestaan zijn om de uitvoerbare code te verspreiden op een fysiek medium,
 654. en de code voor het publiek beschikbaar te stellen op een server. Vroeger was dat niet
 655. toegestaan omdat het toen voor veel gebruikers ongelooflijk lang kon duren, en dus vrij duur
 656. kon worden, om de overeenkomende broncode te downloaden.
 657. </p>
 658. <p class="indent">
 659. In grote delen van de wereld, en zeker zestien geleden, hadden mensen geen toegang tot
 660. breedband internet. Het enige wat ze hadden was een inbelverbinding. je kon toen iemand een
 661. CD geven met een volledig systeem op, en als je dan tegen die persoon zegde: "Als je de
 662. broncode wil, haal die dan binnen langs je telefoonlijn", zou dat wel belachelijk klinken. Dus
 663. hadden wij gesteld dat je het aanbod moest doen om hem een CD, of een andere fysiek
 664. medium, met de broncode op te sturen. Wat veel goedkoper en praktischer is, dan het hele
 665. pakket via je telefoon binnen te halen. Vandaag zijn er over heel de wereld verschillende
 666. bedrijven die je deze dienst leveren, ze downloaden om het even wat, branden het op een CD
 667. en versturen het naar u, tegen zeer democratische prijzen. Dus het probleem waartegen we
 668. onze gebruikers wilden beschermen, dat het onmogelijk zou kunnen zijn om de broncode te
 669. verkrijgen, is vandaag geen probleem meer. Deze diensten zijn goedkoper dan wat het door
 670. de GPL versie twee verplichte aanbod kostte. Wij veronderstellen nu dat mensen eerder
 671. gebruik zullen maken van deze bedrijven en leggen de last dus niet langer op de schouders
 672. van al de verdelers.
 673. </p>
 674. <p>
 675. [44:44]
 676. </p>
 677. <p class="indent">
 678. Dat is zowat de basis van de veranderingen. Er zijn veel meer kleine details die veranderen,
 679. waarvan ik er momenteel zelf allicht al enkele vergeten ben.
 680. </p>
 681. <p class="indent">
 682. We hebben ook een paragraaf uit de GPL versie twee verwijderd, die een geografische
 683. beperking oplegde. Het was verboden een programma te verdelen in een land, waar het
 684. omwille van patent-achtige zaken, niet-vrij zou worden. Wij denken dat we daartegen
 685. voldoende beveiligingen hebben ingebouwd, en niemand heeft deze paragraaf ooit gebruikt.
 686. </p>
 687. <p class="indent">
 688. Dus binnen ongeveer negentig dagen ...
 689. </p>
 690. <p>
 691. [Technische onderbreking]
 692. </p>
 693. <p>
 694. <span id="retaliation">(<a href="#menu">menu</a>) [Patentvergelding en de
 695. Apache-licentie]</span>
 696. </p>
 697. <p class="indent">
 698. De vorige discussieteksten hadden enkele voorzieningen om vergeldingsmaatregelen te
 699. nemen tegen agressief gebruik van softwarepatenten. Ten eerste was er een heel beperkt
 700. vergeldingsrecht in de GPL zelf: als iemand een aangepaste versie van een programma gaat
 701. gebruiken en dan iemand anders gaat aanklagen voor patentinbreuken omdat hij dezelfde
 702. veranderingen in zijn eigen versie implementeerde, dan verliest de eerste een heel specifiek
 703. recht, het recht om nog langer het programma aan te passen.
 704. </p>
 705. <p class="indent">
 706. We hebben dat verwijderd, omdat het niet erg efficiënt leek. Ook in sectie zeven, waar de
 707. toegestane extra voorwaarden beschreven stonden, stond een veel sterker soort vergelding,
 708. samen met nog twee andere vormen die werden toegestaan. De laatste discussietekst heeft
 709. één van deze regelingen in de basistekst, en moet dus niet langer als mogelijke extra
 710. voorwaarde beschreven worden. De andere voorwaarde wordt in praktijk blijkbaar door
 711. niemand gebruikt, en hebben we dan ook weggelaten om de tekst te vereenvoudigen.
 712. </p>
 713. <p class="indent">
 714. De reden waarom we mensen wilden toestaan om deze twee maatregelen op te nemen, was
 715. voor de compatibiliteit. Eén van die maatregelen werd gebruikt in de Apache-licentie. We
 716. hadden gehoopt de GPL versie drie compatibel te maken met de Apache-licentie, en
 717. dachten daarin geslaagd te zijn. We hebben ons steeds gefocust op de vergeldingsclausule
 718. in de Apache-licentie, en in de vorige discussieteksten was dat een mogelijke bijkomende
 719. voorwaarde voor code die je zelf toevoegde. Nu zit deze clausule dus ingebouwd in de GPL,
 720. en is het niet langer nodig ze expliciet toe te voegen.
 721. </p>
 722. <p class="indent">
 723. Dus zijn we nu compatibel met deze clausule in de Apache-licentie, maar enkele maanden
 724. geleden ontdekten we een andere clausule in de Apache-licentie, waar in sommige gevallen
 725. een bepaalde garanties gevraagd worden, het is onmogelijk voor ons om hiermee compatibel
 726. te zijn. We zullen er dus niet in slagen om de GPL versie drie compatibel te maken met de
 727. bestaande Apache-licentie. Ik vind dat spijtig.
 728. </p>
 729. <p>
 730. <span id="bracketed">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: De zin, met datum, tussen
 731. vierkante haakjes]</span>
 732. </p>
 733. <p class="indent">
 734. Er staat één zin tussen haakjes in de huidige proeftekst, die eventueel een begindatum
 735. vaststelt voor de paragraaf die het verbiedt om overeenkomsten te sluiten die uw klanten
 736. beveiligen tegen patentovertredingen. We hebben nog niet beslist of deze regeling ook zal
 737. gelden voor overeenkomsten die afgesloten zijn voor deze discussietekst is verschenen. We
 738. willen eerst zeker zijn dat we onze taak, om een juiste scheidingslijn te trekken tussen deze
 739. schadelijke overeenkomsten en andere overeenkomsten, naar behoren hebben vervuld. We
 740. hebben enkele criteria beschreven die volgens ons moeten volstaan, maar hopen tijdens de
 741. discussie te ontdekken of dat echt zo is.
 742. </p>
 743. <p class="indent">
 744. We denken dat we de Novell-Microsoft overeenkomst voldoende hebben aangepakt met de
 745. andere voorwaarde, diegene die gericht is op Microsofts deel van de overeenkomst. Zelfs
 746. als we de tweede paragraaf, die gericht is Novell's deel van de overeenkomst, pas laten
 747. ingaan na deze datum, hebben we deze specifieke overeenkomst geblokkeerd. Maar als
 748. we de scheidingslijn juist hebben kunnen trekken, dan zal ook deze paragraaf gelden voor
 749. overeenkomsten gesloten voor en na het verschijnen van deze tekst. We hebben deze
 750. beslissing nog niet gemaakt.
 751. </p>
 752. <p>
 753. [52:00, einde]
 754. </p>
 755. <p>
 756. [Opmerking: voor meer informatie over de GPLv3, lees de <a href="gplv3.html">FSFE's
 757. GPLv3 pagina</a> en de linken bovenaan deze pagina naar achtergrondinformatie en
 758. aanverwante documenten]
 759. </p>
 760. </body>
 761. </html>