Guide and scripts to locally build the FSFE website or single files of it
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

create-mime.assign.pl 461B

1234567891011121314151617181920
 1. #!/usr/bin/perl -w
 2. use strict;
 3. open MIMETYPES, "/etc/mime.types" or exit;
 4. print "mimetype.assign = (\n";
 5. my %extensions;
 6. while(<MIMETYPES>) {
 7. chomp;
 8. s/\#.*//;
 9. next if /^\w*$/;
 10. if(/^([a-z0-9\/+-.]+)\s+((?:[a-z0-9.+-]+[ ]?)+)$/) {
 11. foreach(split / /, $2) {
 12. # mime.types can have same extension for different
 13. # mime types
 14. next if $extensions{$_};
 15. $extensions{$_} = 1;
 16. print "\".$_\" => \"$1\",\n";
 17. }
 18. }
 19. }
 20. print ")\n";